Slika krizaljke

Upustvo : Promjenite smjer unosa pritiskom tipke "razmak" (space). Promjenite aktivno polje koristeći strelice.

FILM KIANU RIVSA
ZABAVA S PLESOM
GLAVNI GRAD EGIPTA
IRFAN ODMILJA
PTICA KOJA SE UZDIGLA IZ PEPELA
U OVOM PRAVCU, OVAMO
KRIVINA, OKUKA
LIČNA ZAMJENICA
PIĆE
MEDITERANSKA ZEMLJA
IME NAŠEG GLUMCA NA SLICI
TRIKOVI, FOLOVI
KOLOIDNA TVAR IZ ALGI
PRODUKT EMANACIJE

ONO U ŠTO SE UGLEDA (mn.)
PREZIME NAŠEG GLUMCA NA SLICI
P. A.

PIĆE OD NARANDŽE
MORSKI RAKOVI
SLAVNI NBA KOŠARKAŠ ŠAKIL

ATIF ODMILJA
DRUGO, OSTALO
OŽALITI GRIJEH KAJANJEM

PLANINAR. DRUŠTVO
KOŠARKAŠKI KLIB
DIO RUKE ILI NOGE

NEUTRON
EDEN PARADIZ

SEKUNDA
HRVATSKI PJEVAČ CENOV
GRAD U JAPANU
Križaljka se može igrati samo na većim rezolucijama (displejima).