Slika krizaljke

Upustvo : Promjenite smjer unosa pritiskom tipke "razmak" (space). Promjenite aktivno polje koristeći strelice.

STRUČNJAK U AGRONOMIJI
IME GLUMICE NA SLICI
RIJEKA U ITALIJI
PRIJATELJ (špan.)
KANAL, PROKOP
LJETOPIS, GODIŠNJAK
GRAM
"UNITED PRESSE"
OBLAST, PODRUČJE RADA
RASTVOR
VRSTA BILJKE
NULA

ŽITELJ SLOVAČKE
SUNČANI SAT (grč.)
PESNICA (pjesn.)

NAMJERE, NAKANE
RENIJ
ŠAHIST SOKOLOV

DRŽAVNA BLAGAJNA
KLOTILDA ODMILJA

MALI PAS
VATRALJ, ŽARAČ
PRENOSNI RAČUNAR

DONJI DIO POSUDE
NACIJA
LAVINE, ODRONI

PJEVAČICA VILER
LIČNA ZAMJENICA
KOJI NIJE MIRAN

KALIJ
PREZIME GLUMICE NA SLICI
KARLOVAC
Križaljka se može igrati samo na većim rezolucijama (displejima).