Slika krizaljke

Upustvo : Promjenite smjer unosa pritiskom tipke "razmak" (space). Promjenite aktivno polje koristeći strelice.

SMEĆE, OTPAD
GRAD I RIJEKA U BIH
ZAGOVORNIK IDEOLOGIJE
UMAK, UMOKAC
ZASJEDANJE ĆLANOVA CRKVEILI PARLA- MENTA RADI RAZMATRA- NJA NEKIH PITANJA (mn.)
PTICA PJEVICA
NAUČNIK AJNŠTAJN
MAHNITO
ORGANIZ. AMERIČKIH DRŽAVA (skr.)
RADIJUS
STRANA SVIJETA
URED, KANCELARIJA
TODOR ODMILJA
VRSTA CVIJETA, TULIPAN

SITAN, SIĆUŠAN
SEKUNDA

NAPUSTITI PROSTORIJU, IZAĆI
VRSTA KNJIŽEVNOG DJELA
ŠANSO- NJERKA PJAF

MONAH, KALUĐER
ČEŠKA AFIRMACIJA
PTICA (lat.)
GLUMICA ODAK

MOMČAD, EKIPA
POGODBA (eng.)
MJESEČAR

P.A.
PJEVAČ NA SLICI
NEUTRON
VLADAR U MONGOLIJI
MJESTO U DOLINI NERETVE
Križaljka se može igrati samo na većim rezolucijama (displejima).