NAZIV
NOBELIJ
PREZIME GLUMCA NA SLICI
LOVAČKI PAS
PIROTEHNIČAR
PLURAL
AMPER
PUT, DRUM
VJERO- DOSTOJAN
BOLNI UZVIK
STARIJI BRITANSKI PJEVAČ
OBAVIJEST O ČINJENICAMA
IME GLUMCA NA SLICI
KOMPOZITOR ARNAUTALIĆ
ENERGIJA
MADA, PREMDA
TRIJEM NA STUPOVIMA (grč.)

AZIJSKA ZEMLJA
UVEZATI U MREŽU

NLO
METAR

"Key Outcome Indicator"
TAMNICA, ZATVOR
OKRUTNA VLADARICA

GLUMAC KERTIS
VODOSKOK, ŠADRVAN
ELEKTR. NABIJENA ČESTICA

ALT
GLUMAC RID
ROMAN KARELA ČAPEKA