Iskorijeniti korupciju u carinskim ispostavama!

UIO i Tužilaštvo BiH uhvatili se u koštac s kriminalom

A. DUČIĆ
21.03.2014 11:54

 

Prema svim relevatnim analizama pored zdravstva i obrazovanja u BiH je korupcija najzastupljenija kod carinskih i policijskih službenika.

Kada je riječ o carinama u izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2013. godinu stoji da je potrebno dodatno unaprijediti operativni kapacitet carine za primjenu pojednostavljenih postupaka i sigurnosnih mjera sa posebnim naglaskom u pogledu načela revizije, analize rizika i uvođenja koncepta autorizovanog privrednog subjekta (AEO).

Jedinica za analizu rizika tek treba postati operativna. Nedostatak potpuno razvijene analize rizika ima za posljedicu česte, loše usmjerene i samim tim neefikasne carinske kontrole. Potrebno je ojačati kapacitete carinske laboratorije kaže se u ovom izvještaju.

Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kaže da se carinskim ispostavama širom BiH detaljnim pregledom pošiljki najčešće utvrdi da količina robe u kontejneru, koja se prijavi za uvozno carinjenje ne odgovara količini prijavljenoj na fakturi. Fakture budu umanjene vrijednosti u odnosu na robu koja se pokuša uvesti u BiH.

 

Ratko Kovačević

 

- Na nezakonit način se roba najčeće pokušava uvesti iz Kine, koja je poznata kao jedan od najvećih svjetskih proizvođača raznih roba. Posebno se često pokušava u BiH uvesti roba koja predstavlja kopiju poznatih svjetskih brendova, što je protivzakonito. Ukoliko otkriju pokušaj uvoza robe koja predstavlja falsifikat poznatih svjetskih brendova, službenici UIO zaustavljaju takvu pošiljku i pozivaju ovlastenog zastupnika za uvoz te konkretne robne marke u Bosnu i Hercegovinu, koji zaista i potvrđuje da li je riječ o falsifikatu – ističe Kovačević.

On navodi da se kontrolama koje provedu službenici UIO, a na osnovu prikupljenih obavještajnih informacija, vrše provjere prometa tržnih objekata, a najčešće se otkrije roba za koju ne postoji nikakva dokumentacija o porijeklu.

Utvrdi se da je roba prokrijumčarena u carinsko područje BiH, to znači da nisu plaćene zakonom predviđene uvozne dažbine: carina i PDV, te akciza ukoliko se radi o krijumčarenju akciznih proizvoda.

- Dolaskom na čelo UIOBiH direktor Miro Džakula rekao je da je jedan od njegovih glavnih ciljeva vraćanje povjerenja u ovu instituciju. Problem korupcije nije vezan sam za UIO, već i za ostale institucije u Bosni i Hercegovini, ali i u ostalim zemljama. Taj problem se ne može riješiti preko noći, jer predstavlja proces, ali Uprava čini sve da u skladu sa zakonskim propisima sankcioniše svakog onog za kojeg se utvrdi da je nezakonito postupao u radu – kaže Kovačević.

On navodi da je u toku 2012. i 2013. godini bilo pokrenut ukupno 151 disciplinski postupak protiv zaposlenih u Upravi, od čega je 113 postupaka pokrenuto protiv zaposlenih u odsjecima za carine (protiv 83 službenika u 2012., a protiv 30 službenika u 2013. godini).

Za deset službenika za koje je u disciplinskim postupcima utvrđena teža povreda službene dužnosti, dodaje on, izrečena je mjera prestanka radnog odnosa u UIO, dok su za ostale za koje su utvrđene lakše povrede službene dužnosti izrečene mjere umanjenja plate u određenom vremenskom periodu.

Kako je ranije postojala samo jedna disciplinka komisija u UIO, napominje on, Džakula je donio odluku o formiranju dodatne četiri disciplinske komisije, tako da se disciplinski potupci sada puno brže rješavaju.  

- UIO je također pripremila i počela provođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za izvršenje Strategije. Usvojen je podzakonski akt Uputstvo o načinu postupanja interne prijave za korupciju od strane zaposlenih u UIO. Ovim dokumentima jasno je definirana opredjeljenost Uprave da ovaj problem svede na najmanju moguću razinu. Otkrivanje službenika za koje se dokaže da su na bilo koji način izvršili povredu propisa, ne može biti promotivno za bilo koju instituciju, pa tako ni za UIO, ali mišljenja smo da se svaki pojedinačni postupak treba okončati, pa ukoliko se dokaže da je netko uradio određene nezakonite radnje, takav pojedinac treba snositi i posljedice. U UIO trenutno radi 2.450 službenika, a najveći broj njih su odgovorni, vrijedni i pošteni službenici, koji savjesno i profesionalno obaljaju svoje poslove – istakao je Kovačević.

 

 

Istaknuo je i da UIO svake nedelje pošalje barem jednu informaciju javnosti o sprečavanju pokušaja nezakonitog uvoza određenih roba u Bosni i Hercegovinu. U saopćenjima za javnost  Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivaju i sve građane, kao i sve poreske obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreskim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju, a svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

Tužilaštvo BiH je u proteklom periodu procesuiralo niz osoba koja se sumnjiče za carinski kriminal. Tako su 13. marta šestorica optuženih sporazumno priznali krivicu za počinjeno krivična djela organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe.

 

Sporazum o priznanju krivice sklopili su Lazar Bajović, Milan Vujović zvani „Žule“, Duško Vujović, Slaviša Đurica, Darko Vujović, Miloš Ždrale. Id njih se oduzima imovinska korist u vrijednosti od više desetina hiljada maraka.

Optuženi Miran Honing i pravna osoba „R-door“ Banja Luka 28. januara su sporazumno priznali krivicu za krivično djelo porezne utaje i carinske prijevare. Honing se tereti da je kao vlasnik i odgovorna osoba preduzeća „R-door“ d.o.o. Banja Luka koristio lažne podatke i sačinjavao neistinitu dokumentaciju radi prikazivanja fiktivnog prometa između njegovog preduzeća i drugih pravnih osoba, kako bi izvršio utaju poreza te izbjegao plaćanje PDV-a. Na ovaj način je ostvarena nezakonita imovinska korist tokom 2010. godine te je budžet BiH oštećen za iznos od oko 191.000 KM.

Također, optuženi se tereti da je tokom 2009. godine, prilikom uvoza veće količine oraha iz Ukrajine, podnio lažnu carinsku fakturu te izbjegao plaćanje carine u iznosu od oko 5.800 KM, za koje je oštećen budžet BiH. U skladu sa sporazumom o priznanju krivice, za optuženog je predloženo izricanje uslovne kazne zatvora u trajanju od 12 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u narednih 5 godina optuženi ne počini novo krivično djelo. Od optuženog će se oduzeti nezakonita imovinska korist u iznosu od oko 197.000 KM.

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH 30. decembra 2013. godine je podigao optužnicu protiv Milenka Gavrića jer je nezakonito, izbjegavajući mjere carinske kontrole, uvezao veliku količinu lijekova i medikamenata kao i kozmetičkih proizvoda i parfema, a za navedenu robu nije imao odobrenje nadležne Agencije za lijekove BiH.

Mjesec ranije Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Abida Porića, Izeta Salkića, Hasiba Malića zvanog „Bibo“, te Hasiba Velagića zvanog „Braco“. Oni se terete da su izbjegavajući mjere carinske kontrole, na području Ravnice, općina Velika Kladuša, izvan graničnog prelaza iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu preko carinske linije, bez odgovarajućeg odobrenja-dozvole Ureda za veterinarstvo BiH, protivno Pravilniku o uslovima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u nedozvoljeno preveli određenu količinu krupne stoke iz Hrvatske u BiH.

 

U septembru su prošle godine po nalogu Tužilaštva BiH u okviru akcije kodnog naziva „Master realizirane aktivnosti lišenja slobode više osoba i pretresa na više lokacija u Tuzli, Bijeljini, Sarajevu, Brčkom i Zvorniku.

Prikupljeni su dokazi koji ukazuju na višemilionske zloupotrebe zvaničnika carinskih ispostava pri UIO BiH, kao i drugih pripadnika organizirane kriminalne grupe. Slobode su, između ostalih, lišeni visoki zvaničnici UIO BiH, odnosno čelnici carinskih ispostava u Bijeljini i Tuzli, kao i carinici zaposleni u UIO BiH.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH zvaničnici UIO su sudjelovali u organiziranom kriminalu tako što su za novac ili druge oblike koristi dopuštali prolazak kamiona i šlepera određenih preduzeća, bez ikakve carinske kontrole robe, kao i druge zloupotrebe položaja vezane za carinsku proceduru.

Na ovaj način, državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima je nanesena višemilionska šteta, jer su prema prikupljenim dokazima ove protuzakonite aktivnosti uvoza raznih vrsta roba, a najviše tekstila, trajale najmanje dvije godine. Također, nanesena je velika šteta sigurnosnoj situaciji u BiH, jer je na ovaj način bio i omogućen uvoz i krijumčarenje zakonom zabranjenih supstanci i sredstava.

NA VRH