AKTUELNO Šef Ureda Vijeća Evrope u BiH

Štefanek: Uskoro izvještaj eksperata EU o upravljanju u bh. zatvorima

Jedan od pet prioriteta odnosi se na sprečavanje radikalizacije u zatvorima

Fena
07.09.2019 10:37

Drahoslav Štefanek

Foto: Fena

Šef Ureda Vijeća Evrope u BiH Drahoslav Štefanek potvrdio je u razgovoru za Fenu da se uskoro može očekivati objavljivanje izvještaja Komisije Evropskog odbora za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koja je u junu obavila redovan pregled zatvora i pritvorskih jedinica u BiH.

Pojašnjava da ta objava ovisi o domaćim organima vlasti s obzirom na činjenicu da član 11. Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupanja precizira da Komitet objavljuje svoj izvještaj ''kad god to od njega ta strana ugovornica zatraži''.

- Moram napomenuti da su izvještaji i nalazi Komiteta izuzetno korisni za unapređivanje bilo kojeg zatvorskog sistema, jer identificiraju probleme i sugeriraju načine njihovog rješavanja – kaže Štefanek.

Između ostalog, stručnjaci će u izvještaju dati preporuke za unapređivanje upravljanja u bh. zatvorima i uspostavljanje zdravstvenih protokola.

- Zdravstvena zaštita u zatvorima je u nadležnosti ministarstava pravde u BiH. U nekim zemljama je u nadležnosti ministarstava zdravlja. Koje god rješenje organi vlasti izaberu, bitno je da je uporediva sa zdravstvenom zaštitom u zajednici – rekao je Štefanek.

Vijeće Evrope kroz zajednički projekt s Evropskom unijom "Horizontal Facility" za zapadni Balkan i Tursku, koji je implementiran od 2016. do 2019. godine, sačinilo je set protokola za postupanje u zatvorima po pitanju pružanja zdravstvene zaštite.

Tako su "domaći stručnjaci uz savjete međunarodnih eksperata pokušali uskladiti postupanje u slučajevima ovisnosti, nanošenja samopovreda, štrajkova glađu i slično".

- Bit je da postupanje u svim jurisdikcijama i zatvorskim sistemima u BiH bude ujednačeno, čime se osiguravaju jednaka ljudska prava za sve zatvorenike bez obzira na vrstu krivičnog djela ili dužinu kazne, što je i smisao Evropske konvencije o ljudskim pravima i Evropske konvencije o sprečavanju mučenja. Ne bih procjenjivao napredak, ali zadovoljni smo materijalima koji su sačinjeni u okviru projekta – rekao je Štefanek.

U Evropskom programu sigurnosti jedan od pet prioriteta odnosi se na sprečavanje radikalizacije u zatvorima i razvijanje učinkovitih programa za deradikalizaciju.

U tom cilju predstavnici Vijeća Evrope s domaćim zatvorskim stručnjacima i ministarstvima pravde u BiH rade na približavanju uvjeta i prakse u bh. zatvorima evropskim standardima.

- Domaći stručnjaci su uz našu tehničku pomoć i renomirane međunarodne eksperte već sačinili neke osnove za rad sa ovom zatvorskom kategorijom. Naprimjer, osmišljen je instrument za procjenu rizika koji ova kategorija zatvorske populacije predstavlja za okruženje i zajednicu, osmišljeni su programi tretmana kojim se pokušava djelovati na tu kategoriju, itd. Jedan broj zatvorskog osoblja obučen je da primjenjuje ove instrumente i programe i oni su pilotirani u nekoliko ustanova – ističe Štefanek.

Uz finansijsku podršku prvenstveno britanske vlade i USAID-a, nada se da će se ove aktivnosti intenzivirati.

- Iz kontakata s kolegama u regiji znam da su projekti iz ove oblasti u BiH neka vrsta preteče i da se savjet domaćih stručnjaka često traži i preko granica BiH – dodaje Štefanek.

U ovoj godini Vijeće Evrope nastavlja projekat Škole političkih studija (SPS) BiH, koju će pohađati trideset mladih. Između ostalog, učestvovat će na Svjetskom forumu za demokratiju u Strazburu.

- Škola političkih studija i zatvorski projekti su naši najdugovječniji projekti u BiH i drago nam je da su priznati kao takvi, i kod donatora i kod domaćih organa vlasti. Sam broj njih koji je proteklih godina prošao kroz Školu i pozicije koje su nakon toga dobili dovoljno govore o kvalitetu programa koji nudi Škola. Demokratija, ljudska prava i slobode čovjeka - naš su osnovni mandat i u svim našim aktivnostima ove teme su temelj – potcrtao je Štefanek.

Mišljenja je da Bosnu i Hercegovinu mogu čekati bolja vremena ako se mladi ljudi osposobe da promišljaju demokratiju i ukaže im se na instrumente kojima se demokratija može unapređivati u našoj zemlji.  

Komentari

NA VRH