Održan sastanak Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore BiH

U Bosanskoj kući u Birmingemu

N. A.
03.12.2014 12:53

Proteklog vikenda u sjedištu Svjetskog saveza dijaspore (SSD) BiH u Bosanskoj kući u Birmingemu održan je radni sastanak Glavnog odbora.

Sastanku su prisustvovali Tamara Smajlović iz Italije, Smajo Murguz iz Švedske, Dinka Hrustanović iz Slovenije, Hajrudin Isović u ime RVI Njemačke, Hasan Šehović i Ahmed Kemal Bajsak iz Turske, Hiba Čelik, predstavnica žena, te Anes Cerić, Mišo Marić, Zaim Pašić i Namik Alimajstorović u ime domaćina.

Prisutni članovi donijeli su odluku da u zemlje odakle dolaze neaktivni pošalju pismo bh. ambasadama i članicama SSDBiH s molbom da se pronađu aktivisti koji će se ozbiljno baviti radom u Glavnom odboru.

S ciljem uključivanja što više zemalja i njihovih predstavnika pravna komisija će napraviti kriterije za osnivanje vijeća SSDBiH s istaknutim članovima iz bh. iseljeništva. Također, dogovoreno je da ova komisija napravi slične kriterije za imenovanje počasnih ambasadora i konzula SSDBiH. Dogovoreno je da se komisija pojača istaknutim pravnicima Desankom Delić iz Njemačke i Šerifom Isakovićem iz Hrvatske.

Radi omasovljena, u skladu sa Statutom, odlučeno je da se u Glavni odbor imenuje predstavnik žena Hiba Čelik iz Švedske, koja će imati zadatak da pokuša napraviti savez žena svijeta, a slična uloga pripast će i članovima Omladinskog saveza iz Švedske.

Predsjednik SSDBiH Hasan Šehović podnio je izvještaj o radu za period između kongresa i sastanka u Birmigemu. Razgovaralo se isto tako i o budućem radu i aktivnostima.

NA VRH