BPK GORAŽDE

Propali pregovori sa Vladom, slijede tužbe i generalni štrajk

Nezavisni strukovni sindikat je 14. juna uputio zahtjev Vladi BPK za provođenje postupka mirenja

Al. B.

Kantonalna bolnica u Goraždu

Foto: Arhiv


Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu BPK Goražde obavijestio je Vladu BPK da su svi napori da se postigne dogovor o novom kolektivnom ugovoru propali, te da su se stekli uvjeti za nastavak sindikalne borbe drugim metodama, koje podrazumijevaju organiziranje generalnog štrajka i podnošenje tužbi.

- Nezavisni strukovni sindikat je 14. juna uputio zahtjev Vladi BPK za provođenje postupka mirenja. Kako vlada nije odgovorila na ovaj zahtjev, a u skladu sa Zakonom o štrajku bila je dužna da to uradi u roku od pet dana, sindikat pregovore smatra okončanim. Kako smo najavili u prethodnom dopisu, u slučaju da se postupak mirenja ne okonča u zakonom predviđenom roku, Sindikat će preduzeti druge zakonom predviđene mjere, koje podrazumijevaju tužbe i generalni štrajk u cijelom BPK Goražde – navodi se u dopisu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde.

NA VRH

Podijeli članak na