SARAJEVO Sastanak u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH

Đapo: Zabranjeno deponiranje opasnog otpada na "Uborak"

Mostar na rubu epidemiološke katastrofe

I. KRIJEŠTORAC/ Lj. SKOKIĆ
13.06.2019 13:46

Zabranjuje se deponiranje opasnog otpada na deponiju "Uborak" dok se ne utvrdi tačan sadržaj dehidriranog mulja, u kojem, navodno, ima piralena, poručeno je danas nakon sastanka održanog u Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH. 

Prema riječima resorne ministrice Edite Đapo, inspekcija je već izdala nalog za zabranu.

- Mulj se nije smio odlagati na sanitarnoj deponiji. Na sastanku je dogovoreno da Grad Mostar angažira akreditiranu kuću, koja će ispitati sadržaj mulja. Agropedološki zavod Federacije je već izvršio jednu analizu i utvrđeno je da se mulj ne može koristiti u poljoprivredne svrhe. U njihovom nalogu stoji preporuka da se mulj odlaže na zemlji – rekla je Đapo.

Tokom sastanka gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić pojasnio je da na gradskom području Mostar Sjever nema industrije iz koje bi zagađeni mulj mogao dolaziti, a da bi uzročnik zagađenosti mogao biti u starim trafo-stanicama.

Ekološki inspektor Ejub Salkić podsjetio je da je u proteklim danima izvršen inspekcijski nadzor na deponiji, kao i na pročistačima otpadnih voda. 

- Tri inspekcije su bile, građevinska, okolinska i vodna i svi su utvrdili nepravilnosti. Nisu izvršene laboratorijske analize i još se ne zna kakav je sastav tog mulja – dodao je Salkić.

Iako su građani Mostara fizički pokušavali spriječiti odlaganje opasnog, pa zatim i komunalnog otpada, na sastanku je dogovoreno da lokalne vlasti što prije odvoze komunalni otpad na "Uborak". 

- Zabrana se ne odnosi na komunalni otpad. Imamo situaciju u Mostaru, koja je na rubu epidemiološke katasrofe s obzirom na visoke temperature i na velike količine smeća koje stoje u kontejnerima i pored njih, nažalost. Pozvali smo lokalnu vlast da se komunalni otpad ponovo odvozi na deponiju – rekao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Podsjećamo, mještani tog područja izrazili su zabrinutost zbog najave odlaganja dehidriranog mulja s postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Mostaru, koji spada u opasni otpad, kao i odlaganja animalnog i medicinskog otpada, te drugih kancerogenih materija koji direktno utječu na zdravlje lokalnih mještana, ali i svih građana Mostara.

Komentari

NA VRH