Donijeta odluka o budžetu za 2014. godinu

Gradsko vijeće Sarajeva

Fena
29.10.2014 13:44

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva donijeli su Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Grada Sarajeva za 2014.godinu.

Imajući u vidu ukupnu težinu privredno-finansijske situacije, Odlukom o rebalansu budžeta nastoji se zadržati prihvatljiv nivo finansiranja na način da se planirana sredstva od 12.069.852 KM umanjuju i predlažu u iznosu od 12.045.427 KM, što je umanjenje za 24.425 KM, s izmijenjenom strukturom prihoda.

Rebalansom će se izmijeniti struktura prihoda, kao naprimjer, uvodi se novi prihod od 35.000 KM, a ostvaruje se od prodaje ulaznica i izdavanja prostora Vijećnice, pri čemu je navedeni prihod planski namijenjen za troškove održavanja Vijećnice.

- Za mene je jako važno što smo ove godine pozitivno poslovali, te smo ostvarili suficit više od 600.000 KM i to u veoma teškim uslovima kada su nam zaustavljeni prihodi - kazao je gradonačelnik Grada Sarajeva Ivo Komšić u izjavi za medije.

Istakao je da se kao gradonačelnik trudio da uštedi na svim stavkama, tamo gdje se moglo uštedjeti, na materijalnim troškovima putovanja, međunarodne saradnje, čak i u dijelu plaća i nadoknada uposlenicima i vijećnicima.

Međutim, po riječima gradonačelnika, morali su napraviti rebalans budžeta, ali ne isključuje prihode koje do kraja godine očekuju od kantonalnih institucija.

Naglasio je da je Gradsko vijeće podnijelo zahtjeve Vladi Federacije BiH i njenim institucijama u kojima insistiraju na tome da budu direktno finansirani iz federalnog budžeta.

Za one koji su zaboravili, Komšić je podsjetio da je Sarajevo glavni grad države BiH po Dejtonskom sporazumu, glavni grad Federacije po Vašingtonskom sporazumu i Ustavu Federacije, i najzad, Sarajevo je sjedište Kantona Sarajevo.

U toku je pauza nakon koje će vijećnici razmatrati sufinansiranje kulturnih manifestacija koje su od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

NA VRH