NENADIĆ: Učiniti Pravobranilaštvo KS efikasnijim

Pripreme u Ministarstvu pravde i uprave KS

E. DRAGUNIĆ
09.05.2016 23:47

Nakon zakona o plaćama i o državnoj službi, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom Mariom Nenadićem, priprema još četiri reformska zakona. Radi se o zakonima o inspekciji, pravobranilaštvu, lokalnoj samoupravi te o zakonu o imovini.

Rad inspektora

Ministar Nenadić kaže za naš list da se radi o vrlo ozbiljnim i važnim reformskim propisima, koje političke strukture u Kantonu već duže vrijeme nisu uspjele riješiti. Nacrt zakona o inspekcijama naći će se ovih dana pred Vladom, a kako kaže Nenadić, donošenjem ovog zakona rad inspektora bit će mnogo efikasniji, brži i transparentniji. Ovo ministarstvo, u saradnji sa Pravobranilaštvom KS, užurbano priprema još jedan zakon.

- Želimo učiniti efikasnijim rad Pravobranilaštva, koje se, zbog velikog broja predmeta, suočava s ozbiljnim problemima. To je rizik i za sam ishod predmeta. Postoje oni koji su vrlo složeni, vode se izvan KS i dugo traju. Želimo omogućiti resornom ministarstvu da u tim specifičnim predmetima, umjesto Pravobranilaštva, angažira advokata za zastupanje i zaštitu imovine i interesa Kantona - rekao je Nenadić.

Povlačenje tužbe

Ovim zakonom, između ostalog, omogućit će se Pravobranilaštvu da donosi konačnu odluku prilikom pokretanja određenog postupka, povlačenja tužbe ili izjavljivanja određenog pravnog lijeka umjesto subjekta kojeg zastupa.

Zakoni o lokalnoj samoupravi i imovini

Kada su u pitanju zakoni o lokalnoj samoupravi i imovini, Nenadić kaže da je potrebno prvo izmijeniti Ustav KS i usaglasiti ga s Ustavom FBiH u vezi s osnivanjem Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave.

- Ovaj zakonski tekst u proceduri je već pet godina. Skupština KS je 2013. razmatrala, ali nije usvojila prijedlog, jer nije bilo natpolovične većine. No, Kanton Sarajevo je, presudom Ustavnog suda FBiH iz 2010., obavezan donijeti zakon o lokalnoj samoupravi, usaglašen sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Dakle, imamo zakonsku obavezu donijeti propis i mi ćemo to u narednom periodu, vjerujem, i završiti - rekao je Nenadić.

NA VRH