Na sjednici Skupštine KS u toku rasprava o prijedlogu Budžeta KS za 2018.

Za Roditeljsku kuću planirano 74.000 KM, za azil za pse 650.000 KM...

F. Sa - A. T.
20.12.2017 16:21

Nakon što su zastupnici Skupštine KS, poslije iscrpnih rasprava prihvatili informacije o poslovanju ViK-a i realizaciji mjera sanacionog plana GRAS-a, počela je rasprava o prijedlogu budžeta KS za narednu godinu koji iznosi 769.080.000 KM.

Prema riječima ministra finansija Jasmina Halebića, 140 miliona predviđeno je za kapitalne investicije što iznosi 18 posto ukupnog budžeta, a pokriva čak 85 posto projekata iz strategije razvoja KS 2016-2020.

U prvom dijelu izlaganja kazao je zbog čega nije prihvaćen veliki broj amandmana na budžet te da su dodate nove stavke, od kojih je 200.000 KM za kotlovnicu u Kampusu, 650.000 KM za azil za pse, Centru Skenderija 500.000 KM za reprogram duga, Ministrastvu za obrazovanje, nauku i mlade milion maraka za energetsku efikasnost koju će realizirati sa Svjetskom bankom. Sa pojedinih budžetskih stavki skinuto je 74.000 KM koje će biti preusmjerene za rad Roditeljske kuće.

Ministar prostornog uređenja KS Čedomir Lukić rekao je da će sredstva od 550.000 KM u sklopu projekta KEAP biti iskorištena za poboljšanje kvalitete zraka, porijeklo emisija, za izradu karte buke i energetsku efikasnost objekata.

Zastupnica SBB-a Selma Filipović pohvalila je što je prihvaćen prijedlog za azil za pse i povećanje granta za nauku za 500.000 KM istaknuvši da se radi o minornom iznosu u odnosu na budžet od 757 miliona KM. 

Filipović i dalje smatra da je ovaj iznos nedostatan u odnosu na ono što se izdvaja za preduzeća gubitaše.

- Ne znam zašto se ova Vlada i mi ne počnemo ponašati po principu da je ulaganje u obrazovanje i nauku neophodno, te da visoko obrazovanje i nauka nije na teret budžeta. Kako možemo očekivati jačanje vidljivosti Univerziteta i referentnosti naučnog rada u KS ako su nam ulaganja u nauku niska, a ulaganje u prestruktuiranje GRAS-a ili ostalih preduzeća milionska. Moram upoznati građane KS o čemu se radi, a posebno s aspekta razumijevanja važnosti doznačavanja većih finansijskih sredstava nauci od strane onih koji vladaju. Tako je podnesen amandman uime SBB-a da se poveća transfer za nauku za još jedan milion maraka koji nije podržan, tako bi sredstva za nauku bila dva miliona KM. Ministri SBB-a su predložili, a ostatak Vlade nije podržao ovaj prijedlog. Tako da možemo zaključiti da ovoj Vladi nije prioritet nauka i obrazovanje već drugi segmenti – rekla je Filipović.

Također je uputila inicijativu da se sredstva od prodaje Studentskog centra iskoriste za utopljavanje fakulteta UNSA-e.

Tagovi

Skupština KS
NA VRH