Babić sazvala za 4. septembar sjednicu Skupštine KS

Fena

- Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić sazvala je za 4. septembar 45. radnu sjednicu te skupštine.

Među najavljenim tačkama dnevnog reda je Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 05. 06. do 17.07. 2018. godine, s pokazateljima iz perioda juli - decembar 2017. i januar - juni 2018.

Jedna od predloženih tačaka je također Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period 01.06 - 13.07. i 14.07 - 17.08.2018. godine.

Za tu sjednicu je predloženo i više zakona, među njima Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak), kao i Prijedlog zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Zakon o lokalnoj samoupravi najavljen je u formi nacrta.

Među drugim tačkama dnevnog reda, najavljeno je razmatranje izvještaja o prošlogodišnjem radu ustanova - Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Psihijatrijske bolnice Kantona, Apoteka Sarajevo, Doma zdravlja i Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za medicinu rada i Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva te Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za sportsku medicinu te Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvještaj o prošlogodišnjem radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, kao i Međunarodnog teatarskog festivala (MESS), također su među brojnim drugim najavljenim tačkama dnevnog reda za tu sjednicu, saopćeno je iz Press službe KS.  

NA VRH

Podijeli članak na