SARAJEVO Kazna u slučaju izmještanja, za primanja građana BiH, iznimno je visoka

Nakon što vaš auto digne "pauk", smije li ga KJKP "Rad" zadržati protivno vašoj volji?

Iz "Rada" su nam kazali da je vozila davali bez naplate, ali da u takvim slučajevima poslije najčešće nisu mogli naplatiti svoje usluge

O. KAVAZOVIĆ
15.09.2018 13:30

Foto: Arhiv

Vozilo za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila, nepopularni "pauk", strah je i trepet za vozače u glavnom gradu BiH. Naime, kazna u slučaju njegovog rada, za primanja građana BiH, iznimno je visoka. 

Za uslugu podizanja, prijevoza i zadržavanja vozila na depou u naselju Ciglane vozaču će se naplatiti 111,50 KM. Ovaj iznos plaća se pri preuzimanju vozila. Bez izuzetka.

Služba "Pauka" u nadležnosti je KJKP "Rad". Pitanje je ima li "Rad" zakonsko uporište kada ukloni vozilo, a vozač čije je ono vlasništvo u tom trenutku nema novac za plaćanje, zadržati ga do plaćanja? Tim prije što svaki novi dan na depou uklonjenih vozila njihove vlasnike košta dodatni novčani iznos. A u takvom slučaju, vlasniku vozila onemogućeno je i raspolaganje svojom imovinom, što je njegovo neotuđivo pravo.       

Kršenje Protokola Evropske konvencije  

Prije 16 godina ombudsmeni za ljudska prava načinili su izvještaj u kojem su istaknuli da se zadržavanjem uklonjenih vozila "paukom" zapravo krši Član 1. Protokola Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koji propisuje da se ograničavanje prava vlasništva može utvrditi samo zakonom i pod propisanim uvjetima. "Ograničavanje prava vlasništva" odnosi se na činjenicu da se transportirani automobil ne može preuzeti s parkinga KJKP "Rad" dok se ne plati (u to vrijeme) 100 KM troškova prijevoza, 11 KM ležarine i 20 KM kazne koju naplaćuje saobraćajni policajac.

Na kraju izvještaja ombudsmeni su dali preporuke da Vlada Kantona Sarajevo, kao organ koji je dao ovlaštenje preduzeću "Rad" da obavlja poslove premještanja vozila, odmah poduzme mjere da se vozila koja su "paukom" premještena na poseban parking predaju vlasnicima na raspologanje bez ikakvog uvjetovanja.

Iz KJKP "Rad" Sarajevo nam kažu da je to praksa koja je primjenjivanja, ali da u takvim slučajevima oni najčešće nisu mogli naplatiti svoje usluge.

- Ranijih godina “Rad" je dozvoljavao preuzimanje vozila bez plaćanja, uz obavezu da vlasnik izvrši uplatu naknadno, uz izdati račun. Međutim, preduzeće na taj način najčešće nije moglo naplatiti svoje usluge, pa je iz tih razloga bilo prinuđeno prekinuti takvu praksu. Sadašnja procedura nalaže da se prvo izvrši uplata usluge, pa tek onda preuzima vozilo - navodi se u pismenom odgovoru iz "Rada".

Zakonski propisi u ovom slučaju ne propisuju način naplate usluge prijevoza i ležarine vozila. U zakonu je navedeno da će se o tim aktivnostima brinuti upravo KJKP "Rad", a da će sredstva prikupljena na ovaj način bit raspodijeljena u skladu s dogovorom između Vlade i "Rada".

Uistinu, ovdje se radi o nepropisno parkiranim vozilima na mjestima gdje nije dozvoljeno parkiranje ili zadržavanje, ali pitanje parkinga u Sarajevu odavno je problem za sve vozače. Prvenstveno, jer se u glavnom gradu parking naplaćuje 24 sata, čak i praznicima. 

Podsjećamo, "Avaz" je prije skoro godinu objavio informaciju da je donesena odluka o cijenama parkinga u KS

I nakon 16 godina isti odgovor

Nadalje, glavni grad BiH je odavno pretrpan automobilima, bez dovoljno parkinga i svaki dan se vodi borba za posljednje parking mjesto. Građani su primorani automobile parkirati na mjesta koja nisu predviđena za takvo što. Rizikujući tako da se njihov ljubimac na četiri točka nađe "u kandžama pauka", odnosno na depou "Rada" na Ciglanama.

I danas, 16 godina poslije, opet smo se obratili Uredu ombudsmena za ljudska prava. Opet isto pitanje i opet isti odgovor. Član 1 Protokola 1 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava osnovnih sloboda glasi da "svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava." 

Kad je riječ o ograničavanju prava, Zakon o stvarnim pravima FBiH u članu 2. stav 1. kaže da se pravo vlasništva i druga stvarna prava protiv vlasnikove volje mogu oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu s principima međunarodnog prava. 

Dakle, pravo vlasništva se može oduzeti ili ograničiti radi ostvarivanja općeg interesa, ali ukoliko se kumulativno zadovolje principi zakonitosti i princip proporcionalnosti. Princip zakonitosti nalaže da ograničenje ili umanjenje privatne imovine mora biti propisano zakonom, a princip proporcionalnosti nalaže da mora postojati razuman odnos između upotrebljenog sredstva i cilja koji se želi ostvariti.

U slučaju premještanja vozila Uredba o načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo navodi da spomenutim Zakonom nije propisano ovlaštenje javnog preduzeća da vrši premještanje parkiranog vozila u cilju prinudne naplate naknade za korištenje parking mjesta, niti pravo zadržavanja istog. S druge strane, a kako se govori o ugovornom odnosu koji je uređen Zakonom o obligacionim odnosima FBiH bitno je istaknuti da isti u članu 286. propisuje da povjerilac dospjelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar ima pravo zadržati tu stvar dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

Međutim, takvo pravo zadržavanja nije apsolutno, s obzirom na to da član 287. stav 1. istog zakona propisuje da povjerilac nema pravo zadržavanja kad dužnik zahtijeva da mu se vrati stvar koja je izašla iz njegove svojine protiv njegove volje.

Vlasnik ili vozač vozila prilikom parkiranja vozila na parkingu koji održava "Rad” nesumnjivo nije imao namjeru da zaustavljanjem vozila na parking mjestu prepusti javnom preduzeću i posjed vozila.

Šutnja Ministarstva saobraćaja KS

U drugoj situaciji, kad je vozilo parkirano suprotno odredbama 73. i 74. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH treba istaknuti da ovlašteno službeno lice ima ovlaštenje odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog Zakona, vozilo parkirano u pješačkoj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja, ili ometa normalan tok saobraćaja.

Konačno, u vezi s ovom uvijek aktuelnom problematikom upit smo poslali i Ministarstvu za saobraćaj i komunikacije KS. Do pisanja ovog teksta nismo dobili nikakav odgovor ili komentar.

Šta kažu ombudsmeni za ljudska prava

Ombudsmeni zaključuju da "Rad” nema pravo uvjetovati povrat vozila uplatom troškova za premještanje i čuvanje vozila, te samim tim dužno ga je predati vlasniku vozila na njegov zahtjev. U suprotnom dolazi do kršenja člana 1. Protokola 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

NA VRH