EKONOMIJA Na konstituirajućoj sjednici

Mahmutović ponovo izabran za predsjednika Privredne komore KS

Skupština u novom sazivu tajnim glasanjem izabrala i ostale organe - Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednika PKKS

Fena
12.10.2018 13:24

Foto: Fena

Muamer Mahmutović ponovo je izabran za predsjednika Privredne komore Kantona Sarajevo (PKKS) za mandatni period 2018.-2022. 

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine PKKS u četvrtak je izvršena verifikacija mandata predstavnika izabranih članova u Skupštini Komore za taj period.   

Skupština u novom sazivu je tajnim glasanjem izabrala i ostale organe - Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednika PKKS.

Izabrani članovi u organe Komore istakli su da je Mahmutović u svom dosadašnjem obnašanju funkcije uspio pozicionirati Komoru kao važnu kariku u zastupanju interesa privrede i da je Komora, s njim na čelu, nakon dužeg perioda, uspjela ostvariti zavidne poslovne rezultate.

 - Potvrđeno je da su izbori provedeni u skladu sa Zakonom o privrednim komorama u Federaciji BiH, Statutom Privredne komore Kantona Sarajevo, Odlukom Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH o raspisivanju izbora za organe i članove organa u privrednim/gospodarskim komorama u Federaciji BiH, kao i drugim aktima Privredne komore Kantona Sarajevo - saopćeno je iz Privredne komore KS. 

NA VRH