Vlada KS prošle sedmice usvojila odluku

Pogledajte kojih je 27 lijekova dodano na esencijalnu listu u Sarajevskom kantonu

Kako je ranije obrazloženo, na "A" listu je uvršteno 17, a na "B" 10 novih lijekova

Avaz.ba
15.10.2018 14:20

Foto: Arhiv

Vlada Kantona Sarajevo prošle sedmice je usvojila odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo kojom su dvije od četiri liste proširene za 27 novih lijekova. Liste su danas objavljene i na zvaničnoj stranici Ministarstva zdravstva KS.

Usvojena odluka utvrđuje obim prava osiguranih osoba na korištenje lijekova koji se osiguravaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova te primjene u zdravstvenim ustanovama, kao i način utvrđivanja pozitivne, bolničke i magistralne liste lijekova Kantona Sarajevo. Kako je ranije obrazloženo, na "A" listu je uvršteno 17, a na "B" listu 10 novih lijekova.

Na Pozitivnoj "A" listi su lijekovi obuhvaćeni "A" listom lijekova s Federalne liste lijekova, a koji se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS neće plaćati i dobijat će ih na recept. Na ovoj listi nalazi se ukupno 988 lijekova. Zaključno s tim brojem, Zavod zdravstvenog osiguranja KS će osigurati programsku nabavku lijekova "insulin degludek+liraglutid", kalcij-karbonat, "levetiracetam" sirup i "amitriptilin" s "A" liste lijekova. Pored svakog navedenog lijeka nalazi se i cijena koju priznaje zavod.

Na Pozitivnoj "B" listi nalazi se 177 lijekova, a zaključno s tim brojem Zavod će osigurati programsku nabavku lijeka "rivaroksaban". Inače, na ovoj listi su lijekovi obuhvaćeni "B" listom lijekova s Federalne liste lijekova te oni koji su evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo, a osiguravaju se stanovništvu KS s učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 10 do 100 posto.

Sastavni dio odluke je i Bolnička lista koja podrazumijeva lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i na njoj se nalazi 101 lijek.

Magistralna i galenska lista lijekova sadrži lijekove koji se izrađuju u apotekama za pojedinačnog pacijenta na recept u skladu s važećom farmakopejom i drugim propisima, ne proizvode se fabričkim putem i izdaju se u okviru svojih organizacionih jedinica apoteka, a propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na listi je 18 lijekova i učešće Zavoda je 100 posto za sve lijekove, osim za miksturu "klindamicina" i dvije masti protiv psorijaze, za koje je učešće 75 posto.

"Avaz" je došao u posjed liste 27 novih lijekova koji su dodani na listu, koju možete pogledati ispod.

NA VRH