POKOP Odlukom Općinskog vijeća Ilidža groblje se proširuje za 40 hektara

Vlakovo dobiva novih 100.656 grobnih mjesta

Bit će zadovoljene potrebe stanovništva za narednih 30 godina, kazao je Cerić

A. ŠAHINOVIĆ
16.02.2019 16:16

Obuhvat regulacionog plana Vlakovo: Ukupna površina 125 hektara

Na jednoj od posljednjih sjednica Općinskog vijeća (OV) Ilidža vijećnici su usvojili odluku o pristupanju izradi regulacionog plana „Groblje Vlakovo“. Na taj način ovo gradsko groblje bit će prošireno za 40 hektara, te će ukupna površina iznositi 125 hektara. Proširenje groblja je neophodno jer se 80 posto umrlih u KS sahranjuje u njemu.

Rezervni prostor

Generalni direktor preduzeća „Pokop“ Goran Cerić kazao je kako je proširenje groblja neophodno.

- Prema ovom planu, ukupna površina groblja je 125 hektara, na koju može stati 100.656 grobnih mjesta, što zadovoljava potrebe za narednih 30 godina. Vlakovo, kao najveće i najuređenije groblje, ostaje jedino na kome je mogućnost proširenja realna, jer su ostala gradska groblja veoma oskudna rezervnim prostorom za ukope – istakao je Cerić.

Osim samog proširenja groblja, planirani su i izgradnja krematorija, proširenje parkinga, tehnoloških objekata sa garderobama, sanitarijama, ostavama i izgradnja objekata sa sadržajima koji nedostaju.

Gradnja krematorija

- Posebno važna je gradnja krematorija, jer je interesiranje za kremiranje u porastu, te se nakon izgradnje očekuje porast potreba za osiguranjem uvjeta za ovu vrstu sahranjivanja. Neophodan je i za tretiranje humanog patološkog otpada – dodao je Cerić.

  • Čak 80 posto umrlih u KS sahranjuje se u Vlakovu
    Čak 80 posto umrlih u KS sahranjuje se u Vlakovu

Važan i ambijent groblja

Planirano je i postavljanje zelenih površina s ciljem zadovoljavanja zaštitne, estetsko-dekorativne funkcije i stvaranja ugodnog ambijenta za posjetioce. Bitno je da se oko groblja formira zaštitni pojas zelenila prema zoni stanovanja, ali i okolnim budućim namjenama, koje naglašavaju određene dijelove, a koje odgovaraju atmosferi groblja – rekao je Cerić.

Komentari

NA VRH