SARAJEVO Za ovu namjenu resorno ministarstvo izdvojilo sredstva u iznosu od 2.437.687,68 KM

Počinje isplata aprilskih dječijih dodataka i naknada za porodilje

Avaz.ba
10.05.2019 09:39

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata aprilskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo. 

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.437.687,68 KM.

Spomenuta sredstva za izdvojena za 20.146,00 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatka, smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoć za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku dojilju i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta.

NA VRH