SARAJEVO Nakon sastanka s višim nivoima vlasti o trenutnoj krizi

Zaključci Skupštine KS: Migrantima pružiti zdravstvene usluge, obavijestiti Predsjedništvo BiH, izmjestiti ih u druge kantone, RS i Distrikt Brčko

Hitno dostavi broj planiranih migrantskih centara u KS koji uključuje relevantne i tačne informacije o broju migranata.

A. Č. / Avaz.ba
11.12.2019 22:09

Sa sjednice

Foto: M. Tabaković

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Malik Garibija te zastupnici Bilsena Šahman (SBB), Edin Okerić (NiP) i Admela Hodžić (SDA) održali su danas sastanak s višim nivoima vlasti o migrantskoj krizi.

Nakon konsultacija šefova klubova usvojeno je pet zaključaka.

Nakon novog i nenajavljenog transporta migranata na područje Kantona Sarajevo bez ikakve konsultacije s općinskim i kantonalnim vlastima, Skupština Kantona Sarajevo donijela je sljedeće zaključke:

- Neodgovornim i neorganiziranim pristupom upravljanja migrantskom krizom Vijeće ministara BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH može dovesti do narušavanja higijensko-epidemiološke sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo zbog nekoordiniranog priliva migranata koji već proizlaze kapacitete Kantona Sarajevo. Informirati Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH o nastaloj situaciji i da se migranti upute u druge kantone kao i u Republiku Srpsku i Distrikt Brčko.

- Skupština Kantona Sarajevo s policijom MUP-a KS da, u skladu sa zakonskim propisima, profesionalno i humano poduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti koje uključuju pojačane mjere sigurnosti i kontrole migranata, zatim ograničenje kretanja na određenom prostoru, a sve u cilju zaštite sigurnosti građana i njihove imovine. 

- Nalaže se Ministarstvu zdravlja Kantona Sarajevo da, uz adekvatne odluke i materijalnu podršku, osigura pružanje zdravstvene usluge migrantima, formira timove za pružanje usluga ljekarske pomoći koji će utvrditi zdravstveno stanje migranata kako bi se mogle poduzimati daljnje mjere o zaštiti zdravlja građana i migranata. 

- Skupština Kantona Sarajevo traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da hitno dostavi broj planiranih migrantskih centara u KS koji uključuje relevantne i tačne informacije o broju migranata.

- Pozivamo sve institucije u čijoj su nadležnosti pitanja migranata da preuzmu punu odgovornost za eventualne posljedice koje je proizvela migrantska kriza u KS.

Ovi zaključci su jednoglasno usvojeni.

Komentari

NA VRH