Nakon devet godina

Trajno riješen problem, grijanje u Kampusu preuzele "Toplane"

Ugovor su potpisali rektor Rifat Škrijelj i v.d. direktora “Toplana” Amel Đogić, te ministri Anis Krivić i Nihada Glamoč, u prisustvu premijera Marija Nenadića

A. Č.

Sa današnjeg potpisivanja ugovora

Foto: VLADA KS


Današnjim potpisivanjem ugovora o korištenju i održavanju termoenergetskog postrojenja za proizvodnju toplotne energije između Univerziteta u Sarajevu i KJKP “Toplane”, te ministarstava za obrazovanje, nauku i mlade i komunalne privrede i infrastrukture, trajno je riješen dugogodišnji problem grijanja u Kampusu UNSA.

Ugovor su potpisali rektor Rifat Škrijelj i v.d. direktora “Toplana” Amel Đogić, te ministri Anis Krivić i Nihada Glamoč, u prisustvu premijera Marija Nenadića. 

Prema ovom ugovoru, UNSA će predati “Toplanama” na korištenje i održavanje kotlovnicu, podstanicu, instalacije, opremu, prateće prostorije i distributivnu mrežu u Kampusu i izvan njega, radi isporuke toplotne energije.

Grijanje iz sistema “Toplana” korisnicima objekata u Kampusu će biti uspostavljeno za nekoliko dana, odnosno nakon što se obavi redovan servis na kotlovnici i podstanici. 

Premijer Nenadić je kazao kako je sretan da je Vlada konačno riješila ovaj dugogodišnji problem i to na kvalitetan način, sa jasno i detaljno definisanim obavezama potpisnika Ugovora, zbog čega više nikada neće biti dovedeno u pitanje grijanje korisnika Kampusa.

- Mislim da smo napravili jedan strateški iskorak, jer ovaj projekt treba da se razvija i ubuduće, da se pokaže ekološka odgovornost naspram ovog grada i njegovih stanovnika - naglasio je premijer Nenadić.

Rektor Škrijelj je naglasio da je ovim Ugovorom problem trajno riješen, a na to se čekalo devet godina, jer je još 2011. godine donesen zaključak da “Toplane” preuzmu kotlovnicu u Kampusu. 

Kazao je da će korisnici organizacionih jedinica UNSA smještenih u Kampusu ubuduće imati uredno i bolje grijanje nego do sada, ali i da će kotlovnica u sastavu “Toplana” emitirati manje zagađujućih materija u zrak.

Ministar Krivić je istakao da će studenti zasigurno osjetiti razliku u boljem grijanju, a prelaskom na sistem “Toplana” ostvarit će se i uštede na računima za oko 350.000 KM na godišnjem nivou. 

- Drago mi je da smo okončali ovaj problem, nakon toliko vremena. Najvažnija je sigurnost i kontinuitet u isporuci grijanja, jer u sastavu Kampusa imamo više organizacionih jedinica, a tu je i biblioteka, te arhivska građa, čije je očuvanje bitno i na koju utiču promjene temperatura - kazao je ministar Krivić.

Kako je navela ministrica Glamoč, obaveza je ministarstva kojim ona rukovodi da obezbijedi sredstva u budžetu za projektovanje i rekonstrukciju kotlovnice u narednom periodu, radi osiguranja što kvalitetnije isporuke toplotne energije. 

V.d. direktora “Toplana” Đogić je istakao da je ugovorom predviđen prelazak u vlasništvo ovog preduzeća dijela zemljišta na kojem se nalazi kotlovnica. Tu će se graditi veliko postrojenje na koje će biti priključen i veći broj objekata, čija je gradnja planirana regulacionim planom.

NA VRH

Podijeli članak na