FORMIRANA KOMISIJA

Vlada KS će za 60 dana predložiti novi zakon o visokom obrazovanju

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije, a regulisat će funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta

Na današnjoj sjednici su otvorene brojne teme i razmatrana aktuelna pitanja u Kantonu. Služba za protokol i press KS

A. J. / Fena

14.1.2021

U skladu sa Principima i mjerama djelovanja Vlade Kantona Sarajevo za 2021-2022. godinu, te uvažavajući potrebu da se oblast visokog obrazovanja uredi na cjelovit i sistemski način, Kanton Sarajevo počinje sa izradom zakona o visokom obrazovanju i zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS - saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.


Vlada KS je danas imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva važna zakona, na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.


Implementacija od naredne akademske godine

U sastav komisije imenovani su akademik Miloš Trifković kao predsjednik, dok su za članove imenovani profesori Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim iskustvom, kao i privatnih univerziteta, te predstavnici studenata, Privredne komore, kao i Udruženja poslodavaca KS.

Rok za izradu teksta zakona o visokom obrazovanju je 60 dana.


- Zadatak Komisije je da kroz tekst budućeg zakona cjelovito i sveobuhvatno priredi i pravno uredi pitanja obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, osnivanja, organizacije i rada visokoškolskih ustanova, kao i rukovođenja, finansiranja i upravljanja visokoškolskim ustanovama. Zakonom će biti regulisana i pitanja obrazovne, naučnoistraživačke i umjetničke djelatnosti visokoškolskih ustanova, organizacije studija, prava i obaveza studenata, uslova za sticanje diploma i drugih javnih isprava, načina osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, statusna pitanja akademskog osoblja – saopćeno je.


Po riječima resorne ministrice Melike Husić-Mehmedović, cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu.


Njegova implementacija trebala bi početi od naredne akademske godine.


Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije, a regulisat će funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta.


Ovim zakonom treba se urediti model finansiranja naučno-istraživačke i umjetničko-istraživačke djelatnosti, definisanje uvjeta za izbor u naučno-istraživačka zvanja, ekvivalencija naučno-istraživačkih zvanja sa akademskim zvanjima, kao i finansijsko izdvajanje iz Budžeta KS za naučno-istraživačku i umjetničko-istraživačku djelatnost.

Veća ulaganja u nauku

Istaknuto je da će u ovoj godini biti planirana veća ulaganja u nauku, odnosno jedan posto budžetskih sredstava.


Na današnjoj sjednici su otvorene brojne teme i razmatrana aktuelna pitanja u Kantonu, o kojima će Vlada raspravljati i izjašnjavati se na narednim sjednicama.


Premijer Edin Forto najavio je održavanje zasebnih tematskih sjednica o rješavanju posljedica pandemije koronavirusa u oblasti zdravstva i privrede, kao i borbe protiv korupcije.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.