NOVI TRAVNIK Opozicija i poslodavci ogorčeni manipulacijama s cijenama komunalne takse

Na prevaru podigli taksu za 300 posto

Ako je poskupjelo 300 posto, vi sad spuštate cijenu za 25 posto, to nije nikakvo smanjenje, kaže Fikret Skopljak

D. Pucar / Avaz.ba
21.01.2020 13:31

Vijeće Novi Travnik

Foto: D. Pucar

Novotravničko Općinsko vijeće na posljednjoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o općinskim komunalnim taksama, kojom su one u manjoj mjeri smanjene.

- Na odluku koja je donesena na brzinu bilo je žalbi privrednika koje su rezultirale zaključkom Vijeća da se provede javna rasprava, na kojoj, ipak, nije bio neki veliki odziv. Pojavili su se predstavnici nekoliko velikih firmi, čije su se primjedbe odnosile, uglavnom, na drugu odluku povezanu s ovom, te onu o zonama, te su se žalili da Vijeće ne podržava investitore u mjeri u kojoj bi to trebalo. Htjeli su da se smanji osnovica komunalne takse i koeficijent veličine pravne osobe. Nova odluka rezultirat će smanjenjem oko 25 posto u odnosu na odluku usvojenu prošle godine u prvom mjesecu - rekao je Josip Budimir iz nadležne općinske Službe za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.

Drastično poskupljenje

Tako će nova odluka donijeti smanjenje u odnosu na prošlu, ali drastično povećanje koje je, upozoravali su više puta opozicijski vijećnici, usvojeno na prevaru i dalje je na snazi.

- Sjećate se sjednice kad smo, u znak dobre volje, usvojili ovu odluku, kad nam je rečeno da se radi samo o usklađivanju sa zakonom, da imamo povjerenja u službe, a kasnije se ispostavilo da su cijene povećane četiri ili pet puta. Kakvo je to smanjenje ako su privrednici prije plaćali 50, a sada plaćaju 220 - rekao je vijećnik Marijan Marjanović.

Slično misli i vijećnik Fikret Skopljak, koji je kazao:

- Mali privatnici su me upozoravali da je došlo poskupljenja od 300 posto. Ako je poskupjelo 300 posto, vi sad spuštate cijenu za 25 posto, to nije nikakvo smanjenje - rekao je Skopljak. 

Vijećnik Zdenko Dominović je upozorio da je i on bio prevaren.

Na moj upit hoće li doći do povećanja cijena, rečeno mi je da će cijene svima biti manje, a da će se uvesti novi korisnici. Usvojili smo to jednoglasno, a ispalo je na kraju da je malim privrednicima cijena povećana četiri ili pet puta. Smanjenje od 25 posto je ništa odnosu na povećanje prošle godine - rekao je Dominović. 

Preskupa taksa

Na primjeru jednog prosječnog malog preduzeća jasno je vidljivo, zapravo, koliko je povećanje. 

Do 2019. komunalna taksa iznosila je 100 KM. Pod izgovorom da je riječ o usklađivanju sa zakonom ta cijena je u prošloj godini narasla na 560, a posljednjom odlukom snižena je na 392 KM, što je još 190 KM skuplje u odnosu na period od 2019. godine. 

Također, obrtnici su prije plaćali od 50 do 100 KM, prošle godine morali su izdvojiti 224, a novom odlukom ta cijena je "reducirana" na 196 KM.

Iako nemaju isti način obračuna i klasifikaciju, valja naglasiti da u općini Travnik mala preduzeća komunalnu taksu plaćaju 200 KM.

NA VRH