SVEČANOSTI

Univerzitet u Tuzli promovirao 29 doktora nauka

Prva doktorska disertacija u BiH koja temeljito obrađuje nasilje u porodici

E. Sk
05.07.2019 11:27

Na Univerzitetu u Tuzli danas je svečano promovirano novih 29 doktora nauka iz skoro svih oblasti. Rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić istakla je kako će svako od njih dati svoj doprinos u oblasti u kojoj su doktorirali te da bi korist moralo imati društvo u cjelini.

Naučnoistraživački rad

- Ipak moramo naučnoistraživački rad podići na viši nivo. Doktorske disertacije su značajne, ali svi univerziteti u BiH nisu zadovoljni izdvajanjima u naučnoistraživački rad. Moramo imati sistem u toj oblasti i više ulaganja – kaže rektorica Hadžigrahić.

Damir Bećirović je doktorirao na Ekonomskom fakultetu. Direktor je prve privatne visokoškolske ustanove u TK Internacionalne informaciono-poslovne akademije, koja iz godine u godinu bilježi impozantnije rezultate u svom radu.

- Obrazovanje je najbitniji faktor napretka svake države. Smatram kako su privatni univerziteti u Tuzli podigli svoje standarde, a da je sve to prepoznao i Univerzitet u Tuzli, koji je zahvaljujući tome mnogo aktivniji, radi na inoviranju svojih programa i, faktički, prihvatio je tržišni pristup rada – smatra Bećirović.

Doktorirao je i Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli. Njegova doktorska disertacija odnosila se na materijalno krivično pravo, a posebno je obradio temu nasilja, odnosno nasilje u porodici.

- Ovo je prva doktorska disertacija u BiH s ovakvom obradom. Kroz 11 krivičnih djela obrađeno je nasilje u porodici i svoje dugogodišnje stručno iskustvo sam upotpunio stečenim naučnim znanjima – kaže Tulumović.

Oni su doktorirali

Na čast doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli su promovirani: Miloš Ilić, Katarina Kovačević, Admir Jahić, Goran Glamuzina, Željko Zombra, Alma Šećerbegović, Adnan Bukvić, Adis Poljić, Amila Mujezinović, Ahmet Kantić, Adi Mujičić, Bojan Radić, Zlatko Nedić, Mirsada Korlatović, Bahira Demirović, Larisa Kovačević, Milenko Tomić, Damir Bećirović, Jasmina Isabegović, Silvia Banović, Muhamed Tulumović, Mirsad Šljivić, Edin Zukić, Salih Azabagić, Nedima Atić, Sanel Razić, Arnela Bratovčić, Mirza Bećirović i Jasmin Halilović.

Komentari

NA VRH