"Žene sa Une" uspješno rade već 23 godine

Kroz sigurnu kuću prošlo više od 400 osoba

J. Š.
10.06.2016 09:04

Članice udruženja “Žene sa Une” već 23 godine prikupljaju i dostavljaju humanitarnu pomoć, ali pružaju i psihološku podršku ženama koje su ostale bez muževa, djece i drugih članova porodice. 

U okviru Udruženja djeluju i sigurna kuća, lokalni volonterski servis, dnevni centar za djecu u riziku i odjel za implementaciju projekata.

Prema riječima direktorice Udruženja Aide Behrem, kroz kuću je prošlo više od 400 žena i djece žrtava nasilja, a njen je kapacitet 16 osoba. 

- Mi smo, ustvari, produžena ruka Centra za socijalni rad, koji nam šalje žrtve nasilja - rekla je Behrem.

aida-5

Behrem: Volonterski servis   Udruženje sarađuje i s Centrom kada je riječ o provođenju odgojnih preporuka za maloljetne počinioce krivičnih djela tako što provode odgojnu preporuku, rad u korist humanitarne organizacije. 

- Što se tiče Dnevnog centra za djecu u riziku, on djeluje od 2013. godine i godišnje kroz njega prođe blizu 80 djece. Centar sarađuje sa školama, Centrom za socijalni rad, pedagozima, psiholozima... - kazala je Behrem.  

NA VRH