Pravda iznad svega

LIČNOST DANA Senadin Begtašević

M. K.
17.04.2015 06:47

Ime sudije Suda BiH Senadina Begtaševića od jučer je upisano na svijetle stranice historije bh. pravosuđa. Ovaj čovjek nije pokleknuo pod ogromnim mafijaškim i političkim pritiscima i nije se svrstao ni na jednu osim na stranu pravde i zakona.

S ukupno 95 godina zatvora izrečenih najvećoj poslijeratnoj zločinačkoj organizaciji u BiH, a u kojoj je sadržano i 40 godina robije vođi tog zločinačkog klana Zijadu Turkoviću, sudija Begtašević udario je pečat i na odlučnost i hrabrost članova Sudskog vijeća sa sudijom Izom Tankićem na čelu, koji je izrekao prvostepenu presudu u ovom slučaju.

Dosljednom primjenom principa jednakosti svih strana u postupku, mirno, hrabro i autoritativno sudija Begtašević doveo je do kraja proces tokom kojeg su nedvojbeno dokazana zlodjela od čijih se razmjera ledi krv u žilama.

Jučerašnjom pravosnažnom odlukom, sudija Begtašević potvrdio je pobjedu snage dokaza i zakona nad bezakonjem koje je sijala Turkovićeva grupa. Pokazao je mnogima i u svojoj branši kako treba beskompromisno provoditi vladavinu prava. 

Senadin Begtašević rođen je u Konjicu 1952. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1975. Između ostalog, radio je kao sudija i predsjednik Općinskog suda Konjic, jedno vrijeme bio je advokat, a za sudiju Suda BiH imenovan je 18. januara 2007. 

Oglasi

NA VRH