Obilježen dan tekije na Mejtašu

Svečanost od višestrukog značaja

F. NUMANOVIĆ
08.08.2014 21:12

 

 

U sklopu obilježavanja Dana tekije, na Mejtašu nakon klanjanja akšam namaza upriličen je prigodan program. Domaćin je bio šejh Halil Hulusi Brzina.

Dan obilježavanja nakšibendijske tekije ima višestruki značaj, jer je završni dio programa manifestacije “Igman – Odbrana BiH”.

- Na ovaj dan obilježimo i adaptaciju i rekonstrukciju ove tekije koja je desetljećima bila zatvorena – kazao nam je Mithat Maglajlija u Sarač - ismailovoj džamiji, koja sa tekijom čini jednu cjelinu.

Inače, redovan program ova tekija održava svakog petka.

NA VRH