Direktoru 18 mjeseci zatvora zbog prevare radnika

Presuda Općinskog suda u Zenici

A. DŽONLIĆ

Sutkinja Općinskog suda u Zenici Sonja Radošević danas je nepravosnažnom presudom osudila Latifa Piljuga, direktora kakanjske firme "Ino – prorez" na osamnaest (18) mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Time je okončan prvi sudski proces u BIH u kojem se jednom direktoru sudi, jer je "likvidirao" firmu, prevarivši radnika prema kojem nije izmirio obaveze, presude i sudske sporove.

Sutkinja je ocijenila da samo zatvorska, a ne i uslovna kazna mogu služiti kao primjer drugim direktorima da ne prave ovakve poteze. Oštećeni je pozvan da kroz parnični postupak ipak naplati odštetu.

 

 

 

NA VRH

Podijeli članak na