Sistem infrastrukture kvaliteta: BiH godišnje gubi 200 miliona KM

Održan seminar o temi "EU propisi za hranu životinjskog porijekla"

A. Nu.

Bosna i Hercegovina godišnje gubi 200 miliona KM jer nije uspostavila odgovarajući sistem infrastrukture kvaliteta po evropskim standardima da bi mogla plasirati meso, mlijeko i mliječne proizvode, te jaja i med na tržište Evropske unije (EU).

Kazao je to direktor Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinska komora VTKBiH Duljko Hasić, nakon održanog seminara o temi "EU propisi za hranu životinjskog porijekla", a u sklopu DIHK-CEFTA projekta.

Istakao je da je poražavajuće što BiH i nakon 15 mjeseci nakon ulaska Hrvatske u EU ne može izvoziti proizvode, prvenstveno animalnog porijekla, osim dva proizvoda, sirovu kožu i svježu ribu. Hasić je napomenuo da u oblasti mlijeka i mliječnih proizvoda zbog toga naša zemlja godišnje ima gubitke veće od 60 miliona KM.

Naveo je i da je konstatovano da gotovo nema nikakvog pomaka vezano za sistem uspostavljanja odgovarajuće koordinacije nadležnih tijela, od državnog nivoa do kantona.

- Ovdje nam je prezentovano da je Ured za hranu i veterinarstvo iz Dablina, na osnovu nalaza koji je urađen početkom 2014., došao do zaključka da su proizvođači generalno spremni vezano za ispunjavanje uslova po standardima i kriterijima EU i da mogu izvoziti svoje proizvode. Međutim, kada je u pitanju infrastruktura i sistem koordinacije svih nadležnih tijela u BiH, došlo je do zastoja i nema ispunjavanja uslova, ni po osnovu preuzimanja standarda evropskog zakonodavstva, ni njegove implementacije - naglasio je Hasić.

Pojasnio je da je došlo do zastoja u određivanju odgovarajućih tijela na nivou BiH koja će kontrolisati i davati odgovarajuće garancije vezano za kvalitet, prvenstveno s aspekta zdravstvene ispravnosti i kontrole ove vrste proizvoda, kada je u pitanju kompletan higijenski paket u lancu veterinarske, sanitarne i fitosanitarne inspekcije.

Predavač na seminaru bila je i Paschalia Koufokotsiou, veterinarski inspektor iz Uprave za hranu Grčke istakla je da ovo pitanje za sobom nosi dosta izazova jer je u interesu BiH da bude u poziciji da izvozi hranu životinjskog porijekla na tržište EU.

- Smatram da je jednako važno, kako za nadležne veterinarske službe u BiH, tako i za subjekte u poslovanju s hranom, da budu upoznati o svim tim zahtjevima, kako bi bili svjesni koji su to zahtjevi koje će morati zadovoljiti, šta je to s čim će se suočiti u budućnosti, da bi ostvarili pravo da izvoze u EU - kazala je Koufokotsiou.

NA VRH

Podijeli članak na