Ukidanje "bijelog hljeba" sačekat će mišljenje Ministarstva finansija i Vijeća ministara BiH

Predložio Klub poslanika Saveza za bolju budućnost(SBB)

A. L.
27.01.2015 13:09

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila zaključak kojim se traži da Ministarstvo finansija i trezora BiH i Vijeće ministara BiH u roku od sedam do deset dana dostavi Komisiji mišljenje o prijedlogu Zakona o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koju je predložio Klub poslanika Saveza za bolju budućnost(SBB).

Riječ je o, podsjetimo, ukidanju takozvanog "bijelog hljeba" odnosno članu 48 pomenutog Zakona, kojim je propisano da "izabrani funkcioneri i nosioci funkcija, nakon prestanka javne funkcije imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uslove za penziju, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka javne funkcije. Pravo na navedenu naknadu u institucijama BiH trenutno može uživati više od 80 izabranih lica i imenovanih zvaničnika.

komisija-za-bijeli-hljeb2

- Uzimajući u obzir opravdano nezadovoljstvo građana naspram privilegija ove vrste i situaciju u BiH, usvajanje ovog zakona predstavlja racionalno rješenje. Ukidanjem ove povlastice uštedjelo bi se i do 6,5 miliona maraka na državnom nivou ne uzimajući u obzir entitetske i kantonalne nivoe- rekao je Mirsad Đonlagić, poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) u ime predlagača izmjene zakona.

Inače, tokom rasprave o predloženoj izmjeni zakona, Aleksandra Pandurević, članica Komisije za finansije i budžet i zastupnica SDS-a je rekla da se ovaj zakon, ako bude usvojen, može primjenjivati za četiri godine.

komisija-za-bijeli-hljeb3

NA VRH