BRČKO Bivši pripadnici HVO-a osuđeni za zločine nad civilnim stanovništvom

Izrečena prvostepena presuda Asmiru Tatareviću i Arminu Omaziću

M.M.

Izricanjem prvostepene presude jučer je pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH okončano suđenje bivšim pripadnicima HVO-a Asmiru Tatareviću i Arminu Omaziću,  optuženim za ratne zločine nad civilnim stanovništvom i ratnim zarobljenicima na području predratne općine Brčko.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH u potpunosti je dokazalo krivicu optuženih,  pa ih je Sud nakon održanog glavnog pretresa osudio  na ukupno tri i po godine zatvora.  

Optužnicom iz 2011.godine Tužilaštvo Distrikta optužilo  je Tatarevića i Omazića za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima, koji su bili zatočeni u prostorijama bivšeg šumskog gazdinstva Majevica, na lokalitetu Okrajci u G. Rahiću i jednom skladištu građevinskog materijala u G. Zoviku. 

Njima je tada stavljeno na teret da su za vrijeme oružanog sukoba 1992.godine postupali suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava tako što su fizički i psihički zlostavljali više zatočenika srpske nacionalnosti.

Tužilaštvo je zastupajući optužbu na glavnom pretresu izvelo više od stotinu dokaza zasnivajući optužnicu na materijalnoj dokumentaciji i iskazima oštećenih i većeg broja svjedoka. 

Ocjenjujući da im je u potpunosti  dokazana krivica Osnovni sud u Brčkom oglasio je krivim optužene za krivična djela koja su im stavljena na teret.  Sud je za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika osudio  Tatarevića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od  dvije godine. 

Njemu su prethodno, kao pojedinačne utvrđene kazne zatvora u trajanju  od   jedne godine za zločine nad civilima,   odnosno od jedne godine i šest mjeseci za zločine nad zarobljenicima. 

Istovremeno Sud je drugooptuženog Omazića osudio na kaznu zatvora u trajanju od  jedne godine i šest mjeseci  za krivično djelo  ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Presuda Tatareviću i Omaziću nije pravosnažna obzirom da je stranke i branioci mogu pobijati žalbom, koja se izjavljuje Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH. 

Prema riječima sekretara brčanskog Tužilaštva Samira Beganovića, Tužilaštvo će odluku o tome da li da li će  na ovu presudu izjaviti žalbu zbog odluke o kazni donijeti nakon prijema  njenog pisanog otpravka.

NA VRH

Podijeli članak na