TIBiH: Vijeće ministara nastavilo sa spornom praksom imenovanja vršilaca dužnosti

Piše: Avaz.ba

Vijeće ministara BiH je nastavilo sa praksom imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija iako propisi ne predviđaju jasna pravila za ovu vrstu imenovanja, saopćeno je iz Transparency International (TI) u BiH.

Na sjednici održanoj 6. jula 2017. bila su čak dva imenovanja vršilaca dužnosti, pa je imenovan v.d. direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i  v.d. zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Privremena imenovanja su, u oba slučaja, na 60 dana. 

Ranije je Vijeće ministara dva puta na 60 dana imenovalo v.d. pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima, a i sadašnji direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) je prvo imenovan kao vršilac dužnosti.

TIBiH  je tada dobio odgovor od Ministarstva civilnih poslova da se pri imenovanju uopće nisu provjeravali uslovi predviđeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH ili drugim posebnim propisima, kao i da u slučaju v.d. imenovanja, lice ne mora nužno ispunjavati sve uslove koji se traže za konkretnu poziciju.

Sporne prakse privremenih imenovanja se ponavljaju više puta i odnose se na nesrazmjerno dug period, a pored toga nisu propisane jasne procedure, pravila i kriteriji čime je stvoren prostor za politička imenovanja.

TIBiH apelira na Vijeće ministara da se suzdrži od imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija dok god se ovo pitanje jasno ne uredi na način, da se u transparentnom postupku, pod samo unaprijed određenim uslovima i na tačno određen period, mogu vršiti takva imenovanja. Kako bi se ova situacija prevazišla, potrebno je u prvom redu inicirati izmjene i dopune Zakona o izmjenama, i dopunama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, saopćeno je.

NA VRH

Podijeli članak na