FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Šokantni detalji teksta magazina „Dani” od 20. oktobra 2000. godine (307)

Po Cacu je došao džip, ostali su leševi

Avaz.ba

Foto: Topalović: Čula se bučna rasprava


Nakon što je Mušan Topalović Caco, tokom dramatične akcije 25./26. oktobar 1993. godine telefonski kontaktirao s tadašnjim zamjenikom ministra policije RBiH Jusufom Pušinom i pristao da se preda, kako prenosi Vildana Selimbegović, autorica teksta „Dana” od 20. oktobra 2000. godine pod naslovom „Tajna operacija Ševa”, zamjenik komandanta specijalnog odreda “Lasta” Jozo Anđić” akciju u svom izvještaju dalje opisuje ovako: 

Istjerani suzavcem

- Naređenje o prekidu dejstava je odmah izdato i strogo poštovano. Nakon kraćeg vremena vozilom Golf dovezao se gospodin Pušina u pratnji dva nepoznata lica.

Tom prilikom čula se veoma bučna rasprava, galama, nakon čega je gospodin Pušina sa pomenutim licima napustio stan Topalovića odlazeći u pravcu grada. Po njegovom odlasku ponovo su se začuli pojedinačni pucnji iz snajpera i primijećeno je kretanje civila ulicom 6. novembra.

Izdao sam naredbu da se u pravcu stana Topalovića upotrijebe hemijska sredstva, suzavac, kako bi prisutni u stanu bili prinuđeni da ga napuste. Naredba je izvršena. Ponovo smo obaviješteni da prekinemo sva dejstva, što smo i uradili. Malo zatim dolazi vozilo Golf sa gospodinom Pušinom i pomenutim licima, kao i vozilo džip.

Osiguranje mjesta

Nakon kraćeg boravka gospodina Pušine, iz stana su izašli prisutni, među kojima i Topalović, i smješteni su u pomenuti džip i u pratnji Golfa uputili se prema gradu. U pasažu objekta na ulazu broj 17 pronašli smo 7 leševa, u stubištu ispred ulaza još dva leša uniformisanih lica Armije BiH.

  •  Anđić: Opisao tok akcije

    Anđić: Opisao tok akcije


Lice mjesta su obezbjeđivali pripadnici naše jedinice odreda MAP-a, policajci druge Policijske stanice Stari Grad, a dubinsko obezbjeđenje davali su pripadnici bataljona vojne policije. Ostatak moga ljudstva bio je raspoređen na širem lokalitetu ulice 6. novembar – opisao je na kraju Anđić, čiji izvještaj su prenijeli „Dani”.

Čestitke

- U muku koji je nastupio nakon 26. oktobra 1993. ipak su stizale i čestitke: "povodom uspješno izvedene akcije suzbijanja kriminala u Sarajevu", Armiji i policiji pisma podrške i zahvalnosti uputili su Selim Hadžibajrić u ime Predsjedništva Općine Stari Grad, Edah Bećirbegović u ime Merhameta, Muhamed Kupusović u ime Skupštine grada, Husein Kamber ispred Općine Centar i tadašnji gradonačelnik Muhamed Kreševljaković – pisali su „Dani” 2000. godine. 

(Sutra: Ko je sve bio na spisku za hapšenje)

Više o temi Feljton o političkim ubistvima

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Sukobi nadležnosti vojske i policije
NA VRH

Podijeli članak na