Vlada FBiH ipak prihvatila Nacrt zakona o zaštiti porodica sa djecom

Staje se ukraj diskriminaciji djece i porodilja, dječiji dodatak iznosio bi 50 KM za sve

M.R.S.
05.07.2018 14:34

Vlada FBiH usvojila je danas Nacrt zakona o zaštiti porodica s djecom, kojim se staje ukraj diskriminaciji djece i porodilja.  

Naime, omogućava se da sva djeca u FBiH, koja imaju pravo na dječiji dodatak, dobivaju isti iznos, umjesto sadašnje situacije u kojoj ga u nekim kantonima i ne isplaćuju, a u ostalim je različit i mizeran.

Osnovni dječiji dodatak isplaćivao bi se iz federalnog budžeta i iznosio bi oko 50 KM.

Ovim zakonom izjednačena su i prava porodilja na naknadu za razliku od sadašnje „šarolike“ situacije u zavisnosti od kantona pa se dešava da neke porodilje prijavljuju boravak u drugom kantonu jer u svom nemaju naknadu.

Zakonom koji je usvojen u formi nacrta predviđeno je da nezaposlena porodilja ima naknadu od 20 posto od prosječne neto plaće u Federaciji BiH, a sredstva za ovo bi se isplaćivala iz kantonalnih budžeta. Za ovo će trebati oko 5,7 miliona KM.

Kako je pojasnio ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača, sredstva za naknade porodilja koje su nezaposlene su oslobođena iz kantona time što isplatu dječijeg dodatka, za koji je potrebno oko 34 miliona KM godišnje, preuzima Federacija.

Kada je riječ o zaposlenim porodiljama, njihove naknade regulirat će kantoni svojim propisima kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH je na ovom zakonu radilo tri godine u saradnji s brojnim udruženjima, a prednacrt zakona je dobio pozitivno mišljenje svih kantona, što je rijetkost.

Prvobitno, Ministarstvo finasija FBiH nije dalo zeleno svjetlo za ovaj zakon uz obrazloženje da za njegovu provedbu nema novca.

„Dnevni avaz“ je objavio niz tekstova u kojima je ukazivao na diskriminaciju i potrebu donošenja ovakvog zakona te kritizirao neodobravanje Zakona. Njegov nacrt danas je konačno usvojen u Vladi uz obrazloženje da je predviđeno da se počne primjenjivati godinu od stupanja na snagu, što je pak i ranije bilo poznato.

- Prioritet svakog razvijenog društva su porodice s djecom – istakao je danas ministar Drljača.

Napomenuo je da će se u prijelaznom periodu raditi propisi kojima će biti pojednostavljena procedura stjecanja prava na dječiji dodatak. 

NA VRH