OTKRIVAMO Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila provođenje Matrice

Spriječeno stvaranje policijskih i psihijatrijskih dosjea učenika u KS!

Ministarstvo uspostavilo projekt suprotno odredbama Okvirnog zakona, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakona o srednjem obrazovanju KS

Semira DEGIRMENDŽIĆ
23.09.2018 13:24

Kovačević: Nema nikakvih pilot-projekata kad su u pitanju lični podaci i njihova obrada

Sjećate li se koliko je pažnje u javnosti izazvao pilot-projekt pod nazivom “Matrica za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja”, čije je provođenje najavljivano u školama u Kantonu Sarajevo pod patronatom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS? Prema tom projektu, nastavnici u Kantonu Sarajevo trebali su na dnevnoj bazi, počevši od ove školske godine, evidentirati podatke o učenicima. Nastavnici su, faktički, trebali unositi svoje lične dojmove o učeniku, uključujući i podatke o zdravstvenom stanju djece te o njihovom odnosu. Sve indikatore nastavnici su, prema vlastitom nahođenju i osjećaju, trebali zbrajati te donijeti ocjenu o tome je li dijete u potencijalnom riziku, zlostavljano ili agresivno i treba li mu rad sa stručnim osobljem.

 Stavljena tačka

Mjesecima su se vodile debate i polemike o projektu kroz koji su nam htjeli “šifrirati” djecu i njihovo ponašanje u školama a da niko nije ponudio konkretan odgovor na pitanje kakva je uistinu svrha vođenja evidencija o djeci, čiji bi se svaki treptaj bilježio u te šifrarnike i zašto bi oni, u konačnici, uistinu i služili i kome.

Sada je jasno da su u škole u Kantonu Sarajevo trebali biti uvedeni svojevrsni policijski i psihijatrijski dosjei djece!

Jer, iako su se o Matrici ušutjeli oni koji su nam je htjeli “podvaliti”, tačku na ovu priču, za koju se još nije dokučilo šta je iza nje stajalo, stavila je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH.

Kako “Dnevni avaz” saznaje, Agencija je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS zabranila da od osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo zahtijeva vođenje “Matrice za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja”.

I, ne samo to. Agencija je zatražila od Ministarstva da osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo naloži uništavanje ličnih podataka učenika i roditelja koji su do sada prikupljeni u okviru Matrice.

Tako je umro projekt koji je od ovog mjeseca trebao zaživjeti u školama u Kantonu Sarajevo.

U Rješenju Agencije upućenom Ministarstvu, koje je u posjedu “Dnevnog avaza”, još je u junu navedeno da su dužni bez odgađanja izvršiti ovu mjeru i u roku od 15 dana pismeno obavijestiti Agenciju za zaštitu ličnih podataka, uz dostavljene dokaze da su tu mjeru i izvršili.

Sve ove informacije za “Avaz” je potvrdio i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević. On je kazao i da im je Ministarstvo dostavilo odgovor na Rješenje.

Potvrđene sumnje

- U ovom slučaju, nije bilo pravnog osnova da se uspostavi Matrica. Osim što nije bilo zakonskog osnova za uspostavljanje Matrice, takva obrada ličnih podataka ne može niti treba da se propisuje zakonom, jer takvo zadiranje u privatnost nije neophodno i bilo bi suprotstavljeno vladavini zakona u demokratskom društvu. Zaštita ličnih podataka obuhvaćena je članom 8. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima i ima jaču pravnu snagu nad bilo kojim domaćim zakonom. Stoga se bilo kakvo objašnjenje da je Matrica pilot-projekt ne može smatrati opravdavajućim. Jer, nema nikakvih pilot-projekata kad su u pitanju lični podaci i njihova obrada. Mi smo dobili odgovor od Ministarstva da su postupili prema našem Rješenju i da su do sada prikupljene podatke uništili - rekao je Kovačević.

  • Faksimil dijela Rješenja Agencije: Jasno i precizno ukazano na neopravdanost i nezakonitost Matrice
    Faksimil dijela Rješenja Agencije: Jasno i precizno ukazano na neopravdanost i nezakonitost Matrice

Veoma su jasni i nedvosmisleni inspekcijski nalazi navedeni u Rješenju, koji su rezultat proučavanja Matrice.

- Nesporno je da škole imaju obavezu pratiti zdravstveno stanje učenika dok borave u školi i o tome obavještavati ovlaštene ljekare i roditelje, kao i da škole, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, prate i pomažu učenicima i roditeljima u savladavanju poteškoća te prevazilaženju ostalih problema. Neprihvatljivo je, međutim, da se putem Matrice obrađuju lični podaci o zdravstvenom stanju učenika, što uključuje i njihove mentalne sposobnosti te karakteristike o njihovom nošenju sa problemima, jer se takvi podaci nikako ne mogu podvesti pod društveno neprihvatljivo ponašanje – navedeno je u Rješenju.

Nalaz Agencije potvrdio je ono na šta su ukazivali mnogi roditelji učenika u KS.

- Nastavnici i stručna služba škole, pored praćenja indikatora koji predstavljavaju neprihvatljivo ponašanje učenika, obavezni da u tu svrhu prate i bilježe u Matricu kodove koji se odnose na podatke o zdravstvenom stanju učenika, odnosno da uspostavljavaju dijagnoze prema svojoj savjesti i na osnovu dojma koji su stekli, iako nisu stručni medicinski radnici. Savjest i dojam svakog pojedinog nanstavnika nisu relevantni i validni parametri da bi se formalno vršilo evidentiranje i opservacija ličnosti bilo kojeg pojedinca. Nastavnici nemaju profesionalno i stručno znanje niti su ovlašteni da se na ovaj način bave procjenama ličnosti, porodice i drugih. Na osnovu tako uređenog sistema prikupljanja podataka, osobe koje učestvuju u tom sistemu, imaju mogućnost da prema svojim subjektivnim opažanjima, svjesno ili nesvjesno, ocijene i u Matricu unesu kodov, koji ne odražavaju istinite činjenice i podatke o učenicima i njihovim roditeljima - istaknuto je u Rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka.

  • Potvrđeno da su se veoma ozbiljni lični podaci tretirali na bazi proizvoljnosti
    Potvrđeno da su se veoma ozbiljni lični podaci tretirali na bazi proizvoljnosti

Istaknuto je i da je na taj način stvorena direktna opasnost da se obrada ličnih podataka učenika i njihovih roditelja u okviru Matrice zasniva na proizvoljnosti, što dalje stvara opravdanu sumnju na težu povredu prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka, kao i na neopravdan rizik od zloupotrebe tako prikupljenih podataka.

Agencija je utvrdila da je Ministarstvo uspostavilo Matricu suprotno odredbama Okvirnog zakona, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakona o srednjem obrazovanju.

Evidentirane i motoričke reakcije

U Matricu su se unosili i podaci učenika putem kodova koji otkrivaju njihovo zdravstveno stanje. Čak su kod učenika evidentirani slučajevi poput nekontrolirane motoričke reakcije ili tikova, promjene u težini, separacijska anksioznost, poteškoće u kontroli mokrenja i pražnjenja crijeva, govorno-jezičke poteškoće… Inspekcija je utvrdila, a što se, također, navodi u Rješenju, da su evidentirani i podaci koji se odnose na poteškoće u učenju i ponašanju, kao što su poteškoće u savladavanju nastavnog gradiva, teškoće s čitanjem, pisanjem i računanjem, poteškoće sa pažnjom i koncentracijom…

Reagirali na pisanje novinara

Veoma je važno u ovom slučaju istaknuti da je Agencija reagirala po službenoj dužnosti. U Rješenju je navedeno da su ih na inspekciju potaknuli medijski napisi o Matrici te su, stoga, i krenuli u kontrolu u Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS. Niko nije zvanično podnio prigovor zbog ovog nezakonitog projekta. U situaciji kad u Bosni i Hercegovini mnoge institucije ne rade svoj posao, ne reagiraju na ono na šta mediji upozoravaju, Agencija za zaštitu ličnih podataka svijetao je primjer kako se ovo društvo i država mogu učiniti boljim kada nadležni rade svoj posao.

Opstrukcije iz Vijeća ministara

- Uprkos tome što Agencija za zaštitu ličnih podataka ima sve više prigovora u vezi sa zaštitom i obradom ličnih podataka, Vijeće ministara BiH itekako otežava rad ovoj agenciji. Zakonom je, naime, propisano da Agencija ima 27 uposlenih. No, nedavno su dva uposlenika Agencije preminula, jedan je premješten u drugu instituciju, a Vijeće ministara ne dozvoljava da se popune ta upražnjena radna mjesta. Stopiralo je to jednim svojim zaključkom.

Na taj način se obesmišljava postojanje Agencije. Jesmo li svojim radom doprinijeli da nas Vijeće ministara opstruira, ne znamo, ali zaključak ne može biti iznad zakona, a Vijeće ministara tako se ponaša – kaže Kovačević.

NA VRH