SARAJEVO Održan radni sastanak

Pronalazak i identificiranje posmrtnih ostataka važan proces za tužilaštva u BiH

Gordana Tadić će proslijediti pismo za realizaciju uputa ICMP-a

Avaz.ba
16.05.2019 16:35

S današnjeg sastanka

Foto: Tužilaštvo BiH

U Tužilaštvu BiH održan je radni sastanak na kojem je sudjelovala glavna tužiteljica Gordana Tadić sa svojim saradnicima, kao i predstavnici tužilaštava FBiH i RS i Distrikta Brčko BiH, zajedno s dužnosnicima Instituta za nestale osobe BiH i ICMP BiH.

Na sastanku je razgovarano o završenom procesu revizije posmrtnih ostataka u kosturnicama i mrtvačnicama diljem BiH, kao i daljnjim aktivnostima na zbrinjavanju pronađenih i identificiranih posmrtnih ostataka. 

U narednom periodu glavna tužiteljica Tužilaštva BiH će tužilaštvima u BiH proslijediti pismo za realizaciju uputa ICMP-a, kojim će biti definirano daljnje postupanje s posmrtnim ostacima da bi identificirani posmrtni ostaci bili spojeni i dostojanstveno ukopani te se na taj način smanjio broj pronađenih posmrtnih ostataka koji se nalaze na čuvanju na više lokacija u BiH.

Svaki proces koji dovodi do identifikacije posmrtnih ostataka značajan je pomak, s obzirom na postojanje posmrtnih ostataka koji su pronađeni, a još nisu identificirani. 

Pronalazak i identificiranje posmrtnih ostataka izuzetno su važan proces za porodice žrtava i nestalih osoba, a također i za tužilaštva, jer su identificirani posmrtni ostaci značajna dokazna građa u predmetima ratnih zločina. 

Komentari

NA VRH