AKTUELNO Posljednji izvještaj FUCZ-a

Rastu vodostaji Sane i Spreče, ugroženi stambeni objekti i vikendice

Vodotoci na vodnom području rijeke Save u FBiH u stagnaciji i blagom opadanju

Avaz.ba / Fena
03.06.2019 11:50

Spreča

Foto: Avaz

Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite, na osnovu dobivenih i obrađenih izvještaja iz kantonalnih operativnih centara civilne zaštite, MUP-a, BiHAMK-a, FHMZ-a, Agencija za vodna područje rijeke Save i Jadranskog mora, objavio je informaciju o stanju vodostaja na vodnim područjima.

Rast vodostaja bilježi se na Sani (područje Ključa i Sanskog Mosta) i rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac, a što je posljedica i konstantno pojačanog pražnjenja akumulacije Modrac.

Trenutno se na ostalim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Imajući u vidu trenutne meteorološke prognoze koje predviđaju padavine tokom ovog kao i sutrašnjeg dana, sugerira se na povećan oprez zbog mogućeg plavljenja naročito uz bujične vodotoke.

U Tuzlanskom kantonu vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,39 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 13 centimetara. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,3 m3/s.

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac (Gračanica) izmjeren jutros u 7 sati iznosi 402 centimetra i ima trend opadanja (na 300 cm poduzimaju se redovne mjere odbrane od poplava).

Rijeka Spreča izlila se i poplavila je oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ekipe Službe civilne zaštite jutros su obišle teren i pretpostavka je da su štete na poljoprivrednim usjevima velike.

Izvještaji s terena pokazuju da su ugrožena dva stambena objekta u Lohinji i desetak vikendica u Sprečkom polju.

U toku jučerašnjeg dana bila je angažirana mehanizacija na čišćenju poplavljenih dvorišta, objekata, osposobljavanju lokalnih putnih komunikacija i mostova u Gračanici, MZ Donja Orahovica i MZ Miričina.

U općini Doboj-Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 150 hektara zemljišta. Lokalni vodotoci su se povukli u svoja korita.

U Posavskom kantonu vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka.

Visina vodostaja izmjerena u 7 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

- Bosanski Brod - 610 cm (pripremno stanje), jučer 530 cm,

- Bosanski Šamac - 490 cm (normalno stanje), jučer 382 cm,

- Orašje -  705 cm (normalno stanje), jučer 582  cm.

FUCZ je i dalje u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begovog Hana kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva.

Tagovi

FUCZ Sana Spreča

Komentari

NA VRH