JER MI JE STALO Na objektivniji i praktičniji način, informirati javnost o stanju kvaliteta zraka na prostoru FBiH

Doprinos poboljšanju kvaliteta zraka

Sadrži i preporuku o prilagođavanju aktivnosti i napomenu o rizicima za pojedine grupe stanovništva

Avaz.ba
27.08.2019 19:41

Indeks kvalitete zraka

Foto: Ilustracija

Federalno ministrstvo okoliša i turizma je donijelo novi Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka , kojim se uvodi prezentiranje stanja kvaliteta zraka putem Indeksa kvaliteta zraka.

Indeks kvaliteta zraka prezentira vrijednost stanja posmatranih zagađujućih materija, izmjerenih na pojedinom mjernom mjestu, na jednostavan i lako razumljiv način.

Indeks kvaliteta zraka je urađen od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda na osnovu stručnog iskustva iz oblasti monitoringa kvaliteta zraka u našoj zemlji, kao i na osnovu iskustva proračuna indeksa kvaliteta zraka drugih zemalja i institucija.

Informisanje o stanju kvaliteta zraka putem indeksa ne isključuje ostale zakonski propisane načine informisanje javnosti o stanju kvaliteta zraka. Ovakav način prezentovanja indeksa kvaliteta zraka će, na što je moguće objektivniji i praktičniji način, informisati javnost o stanju kvaliteta zraka na prostoru FBiH.

Indeks kvaliteta zraka, uz izraženu brojčanu vrijednost, sadrži i preporuku o prilagođavanju aktivnosti i napomenu o rizicima za pojedine grupe stanovništva, u skladu sa stanjem kvaliteta zraka u određenom trenutku. Ova preporuka je izrađena ili potvrđena od strane nadležnih zdravstvenih institucija u FBiH.

  • Jer mi je stalo
    Jer mi je stalo Foto: (Arhiv)

 Indeks se izražava brojčanom vrijednošću, bojom i imenom kvalitativne kategorije.  Brojčana vrijednost Indeksa se izražava u rasponu od 0-500 i podijeljena je u šest kvalitativnih kategorija:  

1. Dobar (brojčana vrijednost od 0-50, označava se zelenom bojom);

2. Umjeren (brojčana vrijednost od 51-100, označava se žutom bojom);

3. Nezdrav za osjetljive grupe (brojčana vrijednost od 101-150, označava se narandžastom bojom);

4. Nezdrav (brojčana vrijednost od 151-200, označava se crvenom bojom);

5. Vrlo nezdrav (brojčana vrijednost od 201-300, označava se ljubičastom bojom);

6. Opasan (brojčana vrijednost viša od 301, označava se smeđom ili crvenosmeđom ili kestenjastom bojom).

• Druge grafičke značajke prikaza Indeksa se prikazuju prema rješenju institucije koja ga prezentira.

• Brojčana vrijednost Indeksa ne predstavlja koncentraciju pojedine zagađujuće materije, niti skupa zagađujućih materija izraženih u standardnim mjernim jedinicama (mikrogram, miligram, ppb, ppm .) i izražava se cijelim brojem.

Komentari

NA VRH