KRUG 99 Redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca

Okoliš jedan od najvažnijih elemenata održivog razvoja

Oba procesa - ispunjavanje tih ciljeva, smanjenje siromaštva i sve drugo i proces pristupanja EU su dva procesa koji se stapaju u jedan

Fena
29.09.2019 14:41

Krug 99

Foto: Fena

Šef Odsjeka za zaštitu okoline u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Senad Oprašić je, govoreći na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99"o temi "UN ciljevi održivog razvoja do 2030. i BiH, s posebnim osvrtom na okoliš i vode", kazao da je okoliš jedan od najvažnijih elemenata koji se spominju u ciljevima održivog razvoja.

- U samom nazivu održivost su tri komponente – ekonomija, društvo i okoliš. Okoliš dakle zauzima ključno mjesto u tome svemu, jer nam daje osnove za bilo koji budući razvoj, rast i napredak. U tom smislu je u ovim ciljevima održivog razvoja okoliš spomenut direktno u sedam ciljeva, a u ostalim ciljevima se indirektno spominje - naveo je Oprašić.

Po njegovim riječima, u suštini, ovi ciljevi daju na neki način državama koje nemaju dovoljno dobro razvijene strategije, dovoljno dobro razvijenu infrastrukturu, koje nemaju jake koordinacione mehanizme, da prate ove ciljeve i ispunjavaju one zadatke koji će ih odvesti ka boljoj, uspješnijoj, zdravijoj, ljepšoj budućnosti.

Potpredsjednik "Kruga 99" Tarik Kupusović je podsjetio da su Ujedinjene nacije prije četiri godine usvojile okvir ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Po njegovim riječima, usvojeno je 17 ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, neravnopravnosti i nepravde, te rješavanja klimatskih promjena.

- Prije skoro tri godine je formalno u BiH počeo proces na planovima za ispunjavanje tih ciljeva. Podržali su ga svi nivoi vlasti u BiH, imenovane su odgovarajuće institucije za vođenje tog procesa i učestvuju u njemu - kazao je Kupusović.

Dodao je da je početak tog procesa promoviranje koherentnosti ovih ciljeva UN-a i koraka za pristupanje BiH Evropskoj uniji.

- Oba procesa – ispunjavanje tih ciljeva, smanjenje siromaštva i sve drugo i proces pristupanja EU su dva procesa koji se stapaju u jedan, to su jedinstveni procesi. Pošto pristupanje EU uživa konsenzus svih aktera u BiH, onda je i za ovo ista stvar – smatra Kupusović.

Pomoćnik direktora za razvojno planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja Nijaz Avdukić je podsjetio da su ciljevi održivog razvoja usvojeni 2015. godine u Njujorku i BiH se obavezala da će ih implementirati.

- U prethodnom periodu smo radili na lokalizaciji ciljeva održivog razvoja, jer ciljevi održivog razvoja - njih 17 sa 169 prioriteta su postavljeni isto i za, na primjer Namibiju i za Njemačku, Švicarsku i ostale zemlje. Međutim, svaka zemlja ima mogućnost da te ciljeve lokalizira za svoje potrebe. U 2017., 2018. i 2019. godini smo radili na lokalizaciji tih ciljeva održivog razvoja – pojasnio je Avdukić.

Nakon toga su, dodao je on, krenuli u sljedeću fazu, a to je da definiraju šta je to najvažnije za BiH od ovih 17 ciljeva održivog razvoja i 169 prioriteta, te je napravljen jedan draft dokument za BiH.

Tagovi

Krug 99 Okoliš

Komentari

NA VRH