SARAJEVO Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH

Četiri glasa iz RS brojne izvještaje uputila na dodatno usaglašavanje

Ipak, većinom glasova data je saglasnost za ratifikaciju sporazuma između BiH i Saudijske Arabije

E. Halimić / Avaz.ba
28.05.2020 13:43

Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH

Foto: M. Kadrić

Sa četiri glasa protiv iz Republike Srpske većina tačaka dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda Parlamenta BiH upućene su na dodatno usaglašavanje. A pred početak razmatranja brojnih izvještaja sjednicu su napustili delegati iz opozicionih stranaka iz manjeg bh. entiteta.

Nije usvojen ni Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a. Oboren je i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a.  

Delegati su objedinili i raspravu o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. i 2019. godinu. Bez rasprave, delegati su oba izvještaja uputili na naknadno usaglašavanje.

Delegati su raspravljali i o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2018. godinu. Bez rasprave, a nakon glasanja delegati su odlučili da i ovaj izvještaj ide na dodatno usaglašavanje.

  • Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH
    Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH Foto: M. Kadrić

Identična sudbina je bila i Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2019. godinu.

Razmatran je i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu. Bez rasprave delegati su odlučili i da ovaj izvještaj ide na dodatno usaglašavanje, a zbog nepostojanja potrebne entitetske većine.

Identičan postupak s istim rezultatom ponovljen je i kad je riječ o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamenta BiH za 2018. godinu, Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2018., Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018., Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu i 2018. godinu.

Na usaglašavanje, a zbog nepostojanja entitetske većine poslat je i Izvještaji o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini.

Istu odluku delegati su donijeli i kad je riječ o Informaciji o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2019. godinu.

Potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz BiH u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo upućeno je na dalje usuglašavanje.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH također nije dobio potrebnu većinu, također delegati nisu prihvatili ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH.

Ni u drugom čitanju ni nakon usaglašavanja podršku nije dobio ni Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2018. godinu, bez podrške je ostao i Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2017. i 2018. godinu.

  • Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH
    Sjednica Doma naroda Parlamenta BiH Foto: M. Kadrić

Izvještaju o radu i finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2018. godinu nije dobio potrebnu entitetsku većinu (četiri delegata iz RS bila su protiv). Identična odluka donesena je i kad je riječ o Izvještaju o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu.

Četiri glasa delegata iz RS oborili su i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, kao i Informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2018.

Delegati su odbili da daju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma.

Ipak, većinom glasova data je saglasnost za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, kao i za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu.

Podršku je dobio i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini prihvaćen je većinom glasova, a postojala je i entitetska većina. Na isti način delegati su se opredijelili i za Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini.

Komentari

NA VRH