NOVA IMENOVANJA

Izmjene u nadzornim odborima "BH Telecoma" i konjičkog "Igmana"

Razriješeni dosadašnji vršioci dužnosti članova NO "Igmana"i data prethodnu saglasnost za imenovanje Džemaila Ćibe i Ismeta Sarajlića za članove NO na period od četiri godine

Avaz.ba / Fena

Sa sjednice Vlade FBiH

Foto: Vlada FBiH


Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala više ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za "Binas" d.d. Bugojno opunomoćen je Jakub Mušinbegović, za "Igman" d.d. Konjic Fahrudin Smailagić, za "Konfekciju Borac" d.d. Travnik Senad Zekić i za "BH Telecom" Esad Osmanbegović. 

Vlada je donijela i odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora "Lutrije Bosne i Hercegovine" te o ponovnom raspisivanju i utvrđivanju kriterija Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo. 

Vlada Federacije BiH razriješila je dosadašnje vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora"Igmana" d.d. Konjic i dala prethodnu saglasnost za imenovanje Džemaila Ćibe i Ismeta Sarajlića za članove ovog odbora, na period od četiri godine.

Za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH imenovan je Dubravko Brdar, na period do isteka petogodišnjeg mandata članova ovog odbora.

  • Vlada FBiH: Nova imenovanja

    Vlada FBiH: Nova imenovanja

    Foto: Vlada FBiH


Vlada je odobrila Komisiji za koncesije Federacije BiH da, u skladu s propisima, pokrene proceduru prijema u radni odnos sekretara ove komisije.

Vlada je donijela odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te imenovala Komisiju za provođenje konkursne procedure. 

Iste odluke su donesene i kada je riječ o izboru i imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora "BH Telecoma" d.d. Sarajevo, te za imenovanje na ove dužnosti u ime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani su Almir Tahirović, Nedin Dedić, Haris Delizaimović, Almina Pilav i Mirko Rogić.

Više o temi Vlada FBiH

KOMENTAR DANA
Umor vlasti
NA VRH

Podijeli članak na