OGLASILI SE IZ AGENCIJE

Povećanje vodostaja ne bi trebalo dovesti do izlijevanja rijeka iz korita

Posebnu pažnju treba obratiti na bujične vodotoke na cjelokupnom slivu rijeke Bosne, kao i na slivovima rijeka Prače i Tinje

A. Saračević

Moguća lokalna izlijevanja na bujičnim vodotocima

Foto: Ilustracija


Padavine koje traju već nekoliko dana i koje se prognoziraju u naredna dva dana uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. 

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo redovno prati i obavještava o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. 

Prethodnih dana došlo je do blagog povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, dok se u naredna dva dana usljed prognoziranih padavina očekuje dodatno povećanje vodostaja, naročito na slivovima rijeke Bosne, rijeke Drine i rijeke Tinje.

Kako navode, prognozirana povećanja vodostaja na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izljevanja vodotoka iz korita. Mogu izazvati eventualna lokalna izlijevanja na bujičnim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Posebnu pažnju treba obratiti na bujične vodotoke na cjelokupnom slivu rijeke Bosne, kao i na slivovima rijeka Prače i Tinje.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH se očekuje do kraja dana 20.07.2021. godine, nakon čega će uslijediti stabilan period bez padavina.

NA VRH

Podijeli članak na