NEUM

Oko 50 volontera Crvenog križa učestvovalo u pokaznoj vježbi Službe zaštite i spašavanja

Cilj je bio provjeriti stepen pripremljenosti timova za prvu pomoć i spašavanje u odgovoru na krizne situacije

Fu. M.

Crveni križ Federacije BiH organizirao je pokaznu vježbu Službe zaštite i spašavanja na obali, u Neumu. Vodenim putem evakuirana je grupa stanovništva koja je trebala podršku timova Crvenog križa u saniranju povreda i pružanju psohosocijalne podrške.

Cilj je bio provjeriti stepen pripremljenosti timova za prvu pomoć i spašavanje u odgovoru na krizne situacije, a učestvovalo je oko 50 profesionalaca i volontera iz strukture Crvenog križa FBiH.

Također u saradnji sa lučkom kapetanijom Neum, organizirana je obuka te polaganje ispita za upravljanje motornim čamcima za pripadnike Službe zaštite i spašavanja u strukturi Crvenog križa Federacije BiH.

- Prirodne katastrofe i krizne situacije dešavaju se svakodnevno, a cijeli svijet se suočava sa posljedicama klimatskih promjena koje najveću štetu nanose posebno u zemljama slabijeg razvoja, što zahtjeva od svih nas pravilnu pripremu i odgovor kako bismo osnažili otpornost lokalnih zajednica na ove izazove – poručio je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić.

NA VRH

Podijeli članak na