SARAJEVO

Počela sjednica Doma naroda FBiH: Raspravljat će se o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Ovim zakonom će se predvidjeti status osiguranika roditelju njegovatelju, kao i odrediti obaveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

S. S.

Dom naroda FBiH

Foto: FENA


Počela je sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj će se raspravljati o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ovim zakonom će se predvidjeti status osiguranika roditelju njegovatelju, kao i odrediti obaveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Budući da je ovaj zakon ranije usvojio Predstavnički dom ukoliko ga odobri i Dom naroda bit će omogućeno da stupi na snagu.

Zakon o zemljišnoj knjizi

Također, na sjednici će se delegati izjašnjavati o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnoj knjizi, Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Zakona o premjeri i katastru zemljišta. Svrha navedenih izmjena i dopuna je daljnje sprečavanje disharmonije, odnosno neusuglašenosti ovih dvaju evidencija, zemljišne knjige i katastra.

Na dnevnom redu su i predloženi zakoni o građevinskom zemljištu, šumama, te ustanovama socijalne zaštite FBiH, kao i izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH.

Obnovljivi izvori energije

U nacrtu su zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakon o električnoj energiji Federacije BiH, zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, te zakoni o zaštiti civilnih žrtava, zaštiti prijavilaca korupcije, zaštiti od nasilja u porodici i doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH.

Delegati bi trebali glasati i o predloženim odlukama o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo, kao i imenovanju direktora i zamjenika direktora ove Agencije.

NA VRH

Podijeli članak na