PRESUDA Općinski sud u Sarajevu donio odluku nakon tri godine

Karim Hebib: Džudo savez BiH je izvršio diskriminaciju i nanio duševnu bol djetetu

Sudski spor smo pokrenuli da bismo odbranili čast i dostojanstvo, jer smatramo da su ljudi iz Džudo saveza BiH sankcijama protiv Mustafe pokušali diskriminirati naš klub i mene

B. C. / Avaz.ba
20.08.2019 10:29

Karim Hebib: Nije se tretirala druga strana

Foto: Arhiva

U Sarajevu je danas održana press konferencija povodom donesene prvostepene presude Općinskog suda u sarajevu u višegodišnjem sudskom procesu koji se vodio između tuženog Džudo saveza BiH i odgovornog lica Džudo saveza BiH Branislava Crnogorca sa jedne strane i tužitelja Karima Hebiba predsjednika kluba „ON1“ te malodobnog Mustafe Hebiba s druge strane.

Duševna bol

-    Presuđeni su Džudo savez BiH i Branislav Crnogorac za diskriminaciju, za nanošenje duševne boli malodobnom djetetu i meni Karimu Hebibu za nadoknadu  materijalne štete. Zabranje se daljnje disriminacijsko podstupanje pod prijetnjom prinudnog  izvršenja i nalaže se tuženiku da isplati odšteti zahtjev, prema malodobmnom djetetu i prema meni. To je suština predsude. Presuda za diskriminaciju se uglavnom odnosila iz razloga postupanja Đudo saveza BiH i odgovornog lica  Branislava Crnogorca u odnosu  na druge počinjene prekršaje pa čak i u ovom  slučaju gdje se apsolutno nije tretirala druga strana već samo malodbnni M. H. i ja kao njegov trener- kazao je u izhajavi za „Avaz“ Karim Hebib.

Ovo je epilog sudskog procesa koji je uslijedio nakon dešavanja na Prvenstvu BiH za djecu i kadete održanog 2016. u Bihaću. Mustafi  Hebibu stavljalo se na teret da je  proslavio trijumf prešavši rukom tri puta preko vrata uz vjerski poklik.

 Žalba na mjeru

- Sudskom odlukom utvrđeno je, između ostalog, da je Mustafa diskriminisan, a optužbe koje su mu stavljene na teret od strane Džudo savez BiH smatraju se preteškim. Na teret mu je stavljena gestikulacija rezanja grkljana. Nenormalno je da dijete od 13 godina uporedi s teroristom. Sudski spor smo pokrenuli da bismo odbranili čast i dostojanstvo, jer smatramo da su ljudi iz đudo saveza BiH sankcijama protiv Mustafe pokušali diskriminirati naš klub i mene. Mustafa je bio sredstvo, tvrdi Karim Hebib, trener i otac mladog takmičara, koji se na turniru u Bihaću borio protiv predstavnika iz Laktaša.

Prema njegovim riječima, Džudo savez se žalio povodom mjere osiguranja u istom procesu, ali je Kantononalni sud to odbio.

- Poenta svega ovoga je da se i dalje nakon ove presude  nastavlja diskrimnacija jer je gospodin Crnogorac danas prije presude uputio dopis svim medijima uz jedan morbidni komentar koji su komentirali naši advokati Muhidin Kapo i Alen Nakić. To je dokaz da oni ne uvažavaju sudske presude, one za njih izgleda ne posrazumijevaju ono što one izriču u izrijeku i nastavlja se daljnja diskriminacija zbog čega ćemo mi vjerovatno biti prinuđeni da nastavimo  sa drugim procesima. Krivične prijave su u Kantonalnon tužilaštvu podignute protiv Fikreta Bečića i otići će najvjerovatnije i prema Branislavu Crnogorcu koji je na posljdnjem ročištu davao lažni iskaz u odnosu na stvarne događaje koji su se zaista desili- kaže Karim Hebib.  

Poništene odluke

Također, iz Džudo kluba ON1 navode da se odlukom Suda poništavaju ranije donesene odluke Đdžudo savez BiH kojima su sankcionisani trener Karim Hebib i maloljetni takmičar Mustafa Hebib.

Advokat Alen nakić je u izjavi za „Avaz“ kazao da je Sud u cijelosti usvojio tužbeni zahjtjev koji se odnosi na poništenje odluka disciplinske komisije.

- Poenta svega je vraćanje povjerenja u vladavinu prava i pravosudni sistem u BiH koji je jednom, na prvi pogled pravnom problemu koji po prirodi stvari nema takav značaj u gomili pravnih problema s kojima se suočava pravosuđe u BiH dao pravnu zaštitu, a nadasve stao u zaštitu konvencijskih prava malodobnog tužitelja, koja kao takava prouzilazi iz Konvencije UN-a o pravima djetata iz 1989. godine (Aneks 1 Ustava BiH). Istovremeno je sud utvrdio diskrinminaciju i nejednako postupanje u odnosu na tužitelje prije nego što je postupao u identičnoj sitiaciji u odnosu na druge. Da su tužitelji u cijelosti bili u pravu, te da  je presuda apsolutno zakonita zorno svjedoči i priznanje tuženog s glavne rasprave od 29. 5. 2019. u kojem je sam zakonski zastupnik tuženog priznao da su u predmetnom diciplinskom postupku prekršena pravila procedure. O kakvom flagrantnom kršenju procedure se radi zorno svjedoči činjenica da je Husein Ramić koji je učestvovao u radu disciplinske komisije bio potpisnik akta u kojem je inkriminirao tužitelje, a kasnije odlučivao o njihovoj odgovornosti-kaže advokat Nakić.    

Komentari

NA VRH