Hoće li BiH postati slaba karika u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma!

Iako je jedan od dva potrebna zakona stupio na snagu

A. DUČIĆ
20.06.2014 16:33


Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma BiH stupio je na snagu objavom u utorak (17. juna) u Službenom glasniku BiH. Ovaj zakon, prema njegovoj sadržini, propisuje mjere i radnje u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se poduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

Zakonom se definira uloga Financijsko-obavještajnog odjela (FOO) pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) kao središnje jedinice koja prima, analizira i prosljeđuje informacije, podatke i dokumentaciju o sumnjivima transakcijama u vezi s pranjem novca i financiranjem terorističkih aktivnosti.

Kada FOO utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, po službenoj dužnosti dostavit će nadležnom tužilaštvu izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, s odgovarajućim podacima, informacijama i dokumentacijom.

 

Omerhodžić: Članice FATF-a mogu primjeniti niz mjera

 

Usvajanjem ovog zakona, BiH je, iako velikim dijelom, ispunila, međutim, samo dio prepoporuka Komiteta stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) Vijeća Evrope. Ukupno ih je 110 i sve se odnose na sprječavanje pranja novca I finansiranja terorizma.

BiH je, kako nam je rekao Samir Omerhodžić, šef bh. delegacije pri MONEYVAL-u usvajanjem Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ispunila 49 od preostalih 50 preporuka koje smo bili dužni ispuniti. Međutim, dodao je da se dvije ključne odnose na izmjene Krivičnog zakona BiH, kao što je poznato, ovaj izmjene ovog zakona na sjednici Doma naroda Parlamenta BiH od 6. juna nisu usvojene po hitnom postupku, već su upućene u redovnu proceduru.

Vrijeme za BiH curi, budući da je internet stranici Globalne organizacije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) istog dana objavljeno saopćenje o tome da naša država nije izvršila svoje obaveze prema Vijeću Evrope.

Naime, u ovoj informaciji svim zemljama članicama FATF-a, a ima ih 36, skrenuta je pažnja na ranije objavljeno saopćenje Komiteta eksperata za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) uz napomenu da ono ne predstavlja službeni stav FATF-a.

Međutim, ova javna izjava, kako se navodi, sadrži relevantne informacije.

Plenarna sjednica FATF-a na kojoj će se, između ostalog, raspravljati i o BiH održat će se od 25. do 27. juna. Na sjednici FATF može predložiti pokretanje ICRG-a procesa (Model za procjenu rizika) za nekooperativne zemlje. Ako bi do toga došlo, BiH nezaustavljivo ide na sivu ili crnu listu FATF-a.

Desi li se ovaj scenarij, transkakcije koje idu u i iz BiH će biti podvrgnute dubinskim provjerama i posebnim nadzorom. To znači da će slanje novca iz inostranstva biti mnogo kompliciranije jer će finansijske institucije biti oprezne i praviti mnogo kontrola kako bi provjerili da novac nije opran ili namijenjen za kriminalne svrhe.

MONEYVAL je prije nekoliko dana pozvao sve svoje članice da ih do 1. jula izvijeste o mjerama koje su poduzeli ili namjeravaju poduzeti prema BiH u vezi deklaracije. Posljedica toga čina može biti da svaka zemlja individualno postupa i odnosi se spram ovog službenog upozorenja.

Omerhodžić pojašnjava da u tom slučaju članice FATF-a mogu primjeniti niz mjera prije svega prema finansijskim institucijama iz BiH. Među njima su: zahtjev finansijskim institucijama da primjenjuje specifične elemente poboljšanja dubinske analize klijenta ili finansijske institucije, uvođenje poboljšanih relevantnih mehanizama izvještavanja ili sistematskog izvještavanja o finansijskim transakcijama, odbijanje osnivanja podružnice ili grane ili predstavništava finansijskih institucija iz BiH, ili na drugi način uzimajući u obzir činjenicu da je relevantna finansijska institucija iz zemlje koja nema adekvatne mjere sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ograničavanje poslovnih odnosa ili financijske transakcije u Bosni i Hercegovini, zabrana finansijskim institucijama da se ne oslanjaju na treća lica, koja se nalaze u BiH za provedbu elemenata identifikacije klijenta, zahtjev finansijskim institucijama da izvrše pregled i dopune, ili ako je potrebno da prekinu korespondentne odnose sa finansijskim institucijama iz Bosne i Hercegovine, te otežavanje svih novčanih transfera građana  iz inostranstva i obrnuto.

Šefica kancelarije Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey kazala je za “Avaz” da javno saopćenje MONEYVAL-a govori samo za sebe.

 

 

Hennessey: Nužno da postoje snažne odredbe za sankcioniranje pranja novca


- Ako BiH izvrši potrebne izmjene Krivičnog zakona MONEYVAL može sagledati mogućnost da povuče javno saopćenje. Bosna i Hercegovina tada može izbjeći daljnje štete po reputaciju koje mogu nastati kada se identificira kao država koja ne djeluje u skladu sa standardima vladavine prava. Pranje novca je globalni problem i međunarodna borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma jaka je koliko njene najslabije veze. Veoma je bitno da sve zemlje imaju jake zakone kojima se spriječava ulazak prljavog novca u finansijski sistem, te pristup finansiranja terorista. Također je nužno da postoje snažne odredbe za sankcioniranje pranja novca i finansiranja terorizma i oduzimanje krivično stečenog novca i sredstava predviđenih za finansiranje terorizma – kazala je Henessey.

 

NA VRH