KOLUMNE Šef Misije OSCE-a

Brus Berton: Korupcija podriva demokratske principe

U ovoj zemlji neće doći do bilo kakvog značajnog pomaka ukoliko ne dođe do efikasne provedbe postojećih zakona i strategija

Avaz.ba

Berton: Ova zemlja mora ići naprijed

Foto: Arhiv


Međunarodni dan borbe protiv korupcije, koji se obilježava 9. decembra, pravo je vrijeme da se podsjetimo svih onih pošasti koje korupcija nosi sa sobom. Osim što se time nenamjenski troše javni resursi i umanjuju se investicije, korupcija je antiteza dobrom upravljanju i vladavini prava. 

Korupcija je opasna pojava koja podriva demokratske principe, narušava povjerenje građana u politički sistem, pravosuđe i izabrane nosioce vlasti, te predstavlja ozbiljnu prijetnju dugoročnoj stabilnosti i kolektivnoj sigurnosti. Nažalost, korupcija u Bosni i Hercegovini još predstavlja zabrinjavajuću pojavu.

Istovremeno treba uvažiti i činjenicu da su vlasti u BiH poduzele neke veoma važne mjere u cilju sprečavanja i borbe protiv korupcije. U ovoj oblasti napravljeno je nekoliko pozitivnih iskoraka, kao što su Zakon o parlamentarnom nadzoru, koji je donijela Parlamentarna skupština BiH u aprilu 2018. godine, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, koji je donijela Narodna skupština RS u julu 2017. godine, te izrada i usvajanje strategija i akcionih planova za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti. 

Osim toga, novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa, koji je dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH, čeka na razmatranje i usvajanje. Uz to su imenovani i timovi za borbu protiv korupcije (ili je u toku njihovo imenovanje) na svakom nivou vlasti u zemlji, a formirane su i baze podataka posvećene borbi protiv korupcije, kao što je to Registar imenovanih osoba, koji obuhvata osobe imenovane u komisije, upravne ili izvršne odbore u Kantonu Sarajevo.

No, potrebno je učiniti još mnogo toga. Izrada snažnog zakonskog okvira nameće potrebu konkretnih mjera za provedbu novih pravila. U ovoj zemlji neće doći do bilo kakvog značajnog pomaka ukoliko ne dođe do efikasne provedbe postojećih zakona i strategija, bez obzira na visoki kvalitet tih rješenja!

Osim toga, činjenica da se korupcija i dalje ne prepoznaje i ne prijavljuje jasno ukazuje na nedovoljan angažman građana u borbi protiv korupcije. Uspješna prevencija i borba protiv korupcije složen su proces. Iako sveobuhvatan zakonski okvir i efikasna saradnja i koordinacija u njegovoj provedbi imaju ogroman značaj, angažman građana je ključan, jer upravo su oni ti koji mogu tražiti odgovornost institucija i javnih zvaničnika, mogu ukazati na pojavu korupcije i zahtijevati sankcije.

U konačnici, demokratski napredak ove zemlje nemoguće je održati bez učešća građana, niti je bez njihovog učešća moguće okončati proces izgradnje pouzdane Bosne i Hercegovine koja tretira potrebe svojih građana na odgovoran i transparentan način.

Sektor pravosuđa igra važnu ulogu u tom procesu, pa ipak, u ovom trenutku, uspješan ishod postupaka u predmetima korupcije i dalje je rijetka pojava, što se posebno odnosi na kompleksnije predmete, odnosno na predmete protiv visoko rangiranih počinilaca. Slab i nedosljedan odgovor pravosuđa na korupciju narušio je povjerenje građana u mehanizme čija je svrha odgovoriti na tu pojavu.

Sasvim je sigurno da je borba protiv korupcije dugoročan i složen proces koji zahtijeva zalaganje svih segmenata društva – od pojedinaca do institucija – a njegov konačni cilj je da promijeni cjelokupno društvo u BiH. Međutim, politički lideri u ovom procesu moraju služiti kao primjer građanima BiH koji su im poklonili svoje povjerenje glasajući za njih, te time dokazati da su zaslužili to povjerenje.

Želim vam sretan Međunarodni dan borbe protiv korupcije!

NA VRH

Podijeli članak na