FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Šokantni detalji teksta magazina „Dani” od 20. oktobra 2000. godine (302)

Privođenje Ćele Delalića; razgovori sa Seferom Halilovićem; kompromitirajući materijal

E.D.A.
11.04.2018 16:00

Foto: Faksimil teksta „Dana” od 20. oktobra 2000. godine

U nastavku teksta magazina „Dani” od 20. oktobra 2000. godine pod naslovom „Tajna operacije Ševa” autorice Vildane Selimbegović otkriveno je i šta je u dokumentima iz 1993. najvišeg bošnjačkog vojnog i policijskog vrha pisalo o Ramizu Delaliću Ćeli, tadašnjem zamjeniku komandanta Devete motorizirane brigade Armije RBiH, i Ismetu Bajramoviću Ćeli, komandiru Vojne policije. 

Ešaloni i jedinice

- Dio koji se odnosi na Ismeta Bajramovića Ćelu kaže: "Pribaviti potrebnu dokumentaciju o ubistvu vojnika Lučić Zorana, podnošenje nove krivične prijave na okolnosti ubistva Lučić Zorana, izvršiti privođenje Ismeta Bajramovića, određivanje pritvora, izvršiti prikupljanje podataka o Bajramovićevim ugostiteljskim objektima, izvršenje ubistava, silovanja, krađe, pronalazak narkotičkih sredstava, oduzimanje oružja, oduzimanje predmeta, podnošenje krivičnih prijava" - citirali su „Dani” te nastavili:

- No, šokantno je da realizacija plana „Ševa”, uz privođenje Ramiza Delalića Ćele i prikupljanje pismenih izjava kako bi se dopunili podaci o njegovom djelovanju, sadrži i sljedeće: "Sačiniti detaljan operativni plan razgovora sa Seferom Halilovićem na okolnosti njegovih kontakata sa bezbjednosno interesantnim licima u inostranstvu. Cilj razgovora je kompletiranje kompromitirajućeg materijala"?!

  • Faksimil teksta „Dana” od 20. oktobra 2000. godine
    Faksimil teksta „Dana” od 20. oktobra 2000. godine

„Trebević 2”

Međutim, uz taksativno pobrajanje ešalona i jedinica koje će učestvovati u planiranim akcijama, plan „Ševa” zapravo potvrđuje koje su sve vrste eliminacije bile u opticaju: "Obaviti razgovor sa Cacom i Ćelom na kojem treba ponuditi izlazak iz zemlje i aboliciju svih djela"?!

Zanimljivo je da se nakon odobrenja plana akcije i realizacije „Ševa, Fikret Muslimović svojim potpisom više nigdje ne pojavljuje: tek 13. oktobra 1993. Rasim Delić i Bakir Alispahić potpisuju Plan akcije „Trebević 2”, koji je zapravo razrađivanje plana „Ševa” – objavili su „Dani u tekstu od 20. oktobra 2000. godine.

  • Muslimović: Mnogo mračnih epizoda
    Muslimović: Mnogo mračnih epizoda

Šta je obuhvatao Plan akcije

Prema pisanju „Dana”, Plan akcije „Trebević 2” obuhvatao je „dijelove komande jedinica Prvog korpusa”:

- „Komande Desete brdske, Devete motorizirane, Gardijske brigada Delta, Drugi samostalni motorizirani bataljon, kao i pojedince i grupe iz Odreda za posebne namjene „Zulfikar” koji su u dosadašnjem toku rata konstantno ispoljavali nezakonitost u radu, čime su narušavali jedinstven sistem rukovođenja i komandovanja i ugrožavali ličnu, pravnu i imovinsku bezbjednost građana. Kod dijela rukovodećeg kadra u ovim jedinicama prisutne su intencije vaninstitucionalnog organiziranja kroz namjere formiranja posebnog korpusa koji bi u tim uslovima imao karakter paravojne jedinice u kojem bi se našao veliki broj starješina i vojnika patriotski opredijeljenih na liniji jedinstvene i nedjeljive ARBiH. Navedene jedinice naoružane su kvalitetnim pješadijskim i protuoklopnim sredstvima. Raspolažu nitroglicerinskim puškama. Dejstva ovih jedinica mogu biti podržana vatrom PA sredstava, PAT-ova 20 milimetara, PAM-ova, kao i vatrom iz minobacača 120 mm i topom B1 76 mm, što ima Deseta brdska. Združene snage Armije BiH, MUP-a i CSB Sarajevo izvršit će širu blokadu grada, obezbijediti izolaciju prostora za izvođenje akcije, blokirati objekte iz kojih je moguće ugrožavanje bezbjednosti i izazivanje vanrednog stanja" – prenijeli su „Dani” detalje Plana.

(Sutra: Šta je bio stvarni cilj akcije)

Vezane vijesti

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Vojna tajna, strogo povjerljivo
FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Tajna operacije „Ševa”
NA VRH