FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Šokantni detalji teksta magazina „Dani” od 20. oktobra 2000. godine (309)

Po Ramiza Delalića Ćelu došao je Haris Silajdžić

E.D.A.

Foto: "Dani" su 20. oktobra 2000. godine objavili i šta je u izvještaju napisao Rusmir Mrković


„Dani” su 20. oktobra 2000. u nastavku teksta urednice Vildane Selimbegović pod naslovom „Tajna operacija Ševa: Kako je odobren plan eliminacije Mušana Topalovića Cace, Ramiza Delalića Ćele, Ismeta Bajramovića Ćele i Sefera Halilovića” objavili i šta je u izvještaju napisao Rusmir Mrković, također jedan od vođa operativnih grupa koje su provodile akciju „Trebević 2” u oktobru 1993. godine. 

Precizni zadaci

Mrković na početku opisuje kako je 20. oktobra obaviješten da treba otići na sastanak u MUP u 17.30 sati, te da je nakon upoznavanja s akcijom formiran uži štab od šest članova, u kojem je bio i on. Navodi i da su glavni nosioci zadatka bili MUP, bataljon vojne policije i specijalna jedinica “Lasta”. Mrković dalje podnosi izvještaj ovim slijedom:

- Dana 21. 10. štab je pristupio izradi plana u kome treba da se zauzmu pojedine baze i komande 9. motorizirane i 10. brdske. Od 22. 10. do 25. 10. štab je precizno izdao zadatke. Tom prilikom “Lasta” je dobila u 9. motorizovanoj dvije baze i to u Romanijskoj, gdje je bio smješten jurišni odred, i u Svetozara Markovića. U 10. brdskoj brigadi akciju je vodio Jozo Anđić. Dana 24. 10. došlo je do ubacivanja Crnih labudova u akciju „Trebević 2”, koji su dobili zadatak da idu na Romanijsku zajedno sa policajcima iz “Laste”.

Dana 26. 10. u 20 sati, na sastanku u MUP-u, gdje su bili prisutni komandant Armije Rasim Delić, ministar Bakir Alispahić, donesena je odluka o počinjanju akcije „Trebević”. 26. 10. u 5.30 određena su komandna mjesta. 26. 10. u 4 došao sam na komandno mjesto, prije toga izvršio zadnje pripreme. Objekat u Romanijskoj gdje se nalazio jurišni odred je blokiran i stavljen u okruženje u 5.30. Poslije okruženja pozvani su na predaju. Oni su izašli, otrčali u zgradu preko puta baze, uzeli taoce i odveli ih u bazu.

Opet su pozvani na predaju, nisu ništa odgovorili. U to vrijeme izletio je jedan pripadnik koji je počeo da otvara vatru po policajcima i tom prilikom je ranjen pripadnik jurišnog odreda 9. motorizirane. Nakon toga otvorena je žestoka vatra iz njihovog objekta iz svog raspoloživog naoružanja. Ja sam naredio da samo moji policajci upotrijebe hemijska sredstva. Međutim, poslije je otvorena još jača vatra s njihove strane, na šta sam izdao komandu svim svojim učesnicima da otvore žestoku vatru.

Pušteni taoci

Negdje oko 15 dobio sam naredbu od gospodina Dahić Ismeta da obustavim vatru, da niko ne smije ispaliti nijedan metak. Ja sam to odmah prenio i vatra je obustavljena. U to vrijeme došli su pred bazu jurišnog odreda predsjednik Vlade dr. Haris Silajdžić, ministar MUP-a Bakir Alipahić, komandant Armije Delić Rasim i gospodin Ismet Dahić, s namjerom da izvedu Ramiza Delalića Ćelu, koji se sve vrijeme nalazio u bazi jurišnog odreda.

Tu je delegacija ostala oko 45 minuta. Za to vrijeme sam saznao da se Ćelo neće predati nama, već nekom iz Predsjedništva. Delegacija je izvela Ćelu i odvela ga. Unutra su ostali jurišnici, niko mi nije ništa rekao šta da radim.

Poslije Ćelinog odlaska pustili su taoce, ja sam uspostavio kontakt sa jednim od jurišnika i rekao sam da se predaju, međutim, oni su zatezali, jer su za to vrijeme skrivali sve naoružanje koje se moglo sakriti u zgradama preko puta, i poslije toga, kada su bili sigurni da su sve sakrili, onda je jedan od jurišnika po nadimku Troka rekao da će se predati za 10 minuta. Poslije 10 minuta počeli su da izlaze iz baze. Ja sam naredio da se pretresu i sprovedu u sabirni centar i da ih se tom prilikom ne smije dirati. Bio sam sve vrijeme uz jurišnike dok nije i zadnji prebačen u sabirni centar - opisao je Mrković, a prenijeli „Dani”.

Zašto isto nije učinjeno i s Cacom?

U nastavku Mrkovićevog izvještaja opisano je kako se njegovo ljudstvo nakon Delalićevog odlaska i puštanja taoca koncentriralo na stan u kojem se nalazio Mušan Topalović Caco, a ono što ni do danas nije jasno je pitanje zašto i sa Cacom nije učinjeno isto, odnosno zašto nije odveden u Predsjedništvo.

- Pomenuti komandant je uzeo taoce. Tada su primijećeni leševi, otvarana je povremena vatra iz njegovog stana. S naše strane je ispaljen jedan patron iz NGL. Sve ove radnje su ulazile duboko u noć. Dobio sam naredbu da obustavim sva vatrena dejstva, rečeno je da će se Caco predati, da će po njega doći Pušina iz Predsjedništva. Nakon izvjesnog vremena došao je gospodin Pušina, ušao u stan kod Cace, tom prilikom se čula žustra rasprava u stanu i nakon kraćeg vremena izašao je Caco zajedno sa gospodinom Pušinom, sjeli su u Golf i džip i udaljili se u nepoznatom pravcu - zaključio je Mrković.

(Nastavak feljtona donosimo u ponedjeljak)

Više o temi Feljton o političkim ubistvima

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Ko je sve bio na listi za hapšenje
FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Po Cacu je došao džip, ostali su leševi
NA VRH

Podijeli članak na