U pećini Vilinka pronađena keramika iz bronzanog doba

U općini Posušje

Fena
16.04.2015 11:06

U pećini Vilinka na brdu Gradina u Sutini općina Posušje protekle sedmice provedena probna arheološka iskapanja tokom kojih je pronađena velika količina pokretnog arheološkog materijala. 

Sudjelovalo je sedam arheologa iz BiH i Hrvatske, a zbog finansijske ograničenosti otvorena je relativno mala sonda od 2 kvadratna metra. 

Svrha ovih iskapanja na području Rakitna bila je utvrditi opšti vremenski raspon naseljenosti pećine, a analizom keramičkih nalaza utvrđen je vremenski okvir naseljenosti već u srednjem bronzanom dobu oko 1500.-1300. god. pr. Kr. i u ranom srednjem vijeku, objavio je hercegovački arheološki portal Arheohercegovina.com.

Ovo je ujedno bilo prvo istraživanje na području Rakitna u 21. stoljeću, a pronađena arheološka građa bit će deponirana u franjevačkom muzeju "U kući oca mojega" u Posušju. 

Arheolozi ističu kako su srednje bronzano doba i rani srednji vijek među najslabijim poznatim i arheološki nedovoljno istraženim razdobljima u Bosni i Hercegovini te stoga smatraju da pećinu Vilinku treba svrstati među lokalitete s iznimnim arheološkim potencijalom. 

Dodaju kako je pokusnim istraživanjem postavljen temelj i polazna osnova i orijentacija za moguća daljnja istraživanja koja bi dala više informacija o samom lokalitetu, ali i omogućila bolje poznavanje bronzanodobne posuške kulture i ranog srednjeg vijeka. 

 Inače, pećinu Vilinku kao i čitavu Gradinu prvi put spomenuo i opisao rudarski satnik Vaclav Radimsky daleke 1891. godine u Glasniku Zemaljskog muzeja u članku pod nazivom "Visoravan Rakitno u Hercegovini" i tako je uveo u arheološku literaturu.

NA VRH