GORAŽDE Sjećanja branilaca još su svježa, kao da je sve jučer bilo

Obilježena godišnjica napada i početka herojskog otpora

A. BAJRAMOVIĆ
05.05.2016 11:16

Snažni artiljerijski i pješadijski napadi na Goražde započeli su 4. maja 1992. godine. Naoružane i potpomognute korpusima JNA i dobrovoljcima iz Srbije i Crne Gore, srpske jedinice, koje su prethodno zauzele Čajniče, Foču, Višegrad, Rogaticu i druge gradove, tokom opsade Goražda koristile su sve vrste naoružanja, ali su ovom gradu, koji je primio desetine hiljada prognanika, presjekle i komunikacije, vodovod, struju, uskratile hranu i lijekove. 

Pitanje trenutka

Jučer je obilježena godišnjica napada i početka herojskog otpora branilaca jedinog nepokorenog grada na Drini, koji je cijeli rat bio u obruču.

- Sjećanja su svježa, kao da je sve jučer bilo. Okolni gradovi su bili pali, ostalo je samo Goražde i bilo je samo pitanje trenutka kada će se desiti napad - kaže Memsur Ćurović Roka, jedan od heroja odbrane Goražda.  

Branioci su bili organizirani po mahalama i kvartovima, a slušajući iskustva izbjeglica, znali su kakva sudbina čeka i njih i porodice pa su bili odlučni da istraju. 

polaganje-cvijeca-djeci

Položeno cvijeće na spomen-obilježje

- Moram istaći da smo u većini bili samoorganizirani. Hvala Bogu, prvi napadi su odbijeni. U Vranskoj mahali linije fronta su mjesecima ostale udaljene 50 do 150 metara. Tako smo blizu bili. I prve tenkove smo onesposobili tu, imali smo dosta granatiranja i napada, sve smo izdržali i onda smo 14. septembra krenuli u kontraofanzivu i oslobodili Goražde - dodaje Ćurović, koji je obavljao dužnosti od komandira čete do pomoćnika komandanta 43. drinske udarne brigade, a u ratu je i teško ranjen.

Otvorene izložbe

Godišnjica napada, ali i početka herojskog otpora malobrojnijih i slabo naoružanih branilaca obilježena je u okviru manifestacije ''Dani otpora''. Delegacije boračkih udruženja, Muftijstva goraždanskog, 2. rendžerskog puka OSBiH te općinskih i kantonalnih vlasti položile su cvijeće na spomen-obilježje „Goražde - grad heroj svojim braniocima“, otvorena je izložba ratnih fotografija i naoružanja te održan historijski sat.

Grad bitan za FBiH 

- Mi vidimo da se izdvajaju neka sredstva za putne komunikacije u FBiH, ali ne i za Goražde, a ovaj grad mora biti od interesa za FBiH da bismo ostali na ovim prostorima. Što se položaja boraca tiče, volio bih da izlistamo ko je šta od pripadnika ARBiH dobio nakon rata. U ratu smo mislili da će borci ipak biti uvaženi građani, ali strašno sam se razočarao - ističe Ćurović.

NA VRH