SAOPĆENJA

Kabinet premijera HNK: Ovo je pokušaj destabilizacije HNK, što nećemo dopustiti

Avaz.ba
18.05.2018 12:48

Iz Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona oglasili su se danas u vezi s pokušajem dovođenja većeg broja osoba u izbjeglički kamp Salakovac.

- Vlada HNK ni Grad Mostar nisu uopće kontaktirani niti konsultirani o mogućem dolasku većeg broja osoba u izbjeglički kamp u Salakovcu. Stoga se postavlja pitanje ko je i na koji način donio odluku o njihovu upućivanju u HNK.

Držimo da je donošenje takve odluke, ma ko da ju je donio, eklatantan primjer neuvažavanja ustavne strukture BiH i pokušaj destabiliziranja HNK, što nećemo dopustiti.

U tom kontekstu, kantonalna tijela sigurnosti, izvršavajući povjerene zadaće, dužna su jamčiti sigurnost svih građana Kantona i poštivanje javnog reda i mira.

Svjesni teške situacije u kojoj se nalazi većina osoba koje su se iz različnih razloga našle na području BiH, pozivamo odgovorna državna tijela da pitanja njihova boravka rješavaju na ustavan i zakonit način.

Suosjećajući s teškom sudbinom ljudi koji su morali napustiti svoje domove, izražavamo spremnost da, poštujući narečenu ustavnu strukturu BiH, sustavno i na najprihvatljiviji način rješavamo njihov status - piše u saopćenju.

NA VRH