PROJEKTI Vladao veliki interes polaznika

Edukacija učenika o zaštiti i spašavanju u slučaju elementarnih i drugih nepogoda

Učestvovali i vatrogasci DVD "Korita"

A.Kamber
17.10.2018 07:53

Foto: A. Kamber

Nakon održane edukacije osnovaca i srednjoškolaca iz Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Kupresa o zaštiti i spašavanju u slučaju elementarnih i drugih nepogoda, održana je i edukacija učenika iz Bosanskog Grahova i Drvara, čime su, za ovaj ciklus, obuhvaćeni učenici iz cijelog Livanjskog kantona. 

Ovom navedenom edukacijom, izvedenom u organizaciji Uprave civilne zaštite LK, obuhvaćeno je i nastavno osoblje. Predavačica Diana Čačija rekla je da je vladao veliki interes polaznika predavanja u cijelom kantonu, kojima su, uz predavanje i pokazne vježbe, prikazane i odgovarajuće videoprojekcije o temi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te predstavljen značaj izrade planova zaštite i spašavanja, počevši od porodica do radnih organizacija, ustanova i šire zajednice.

U sklopu obuke u Drvaru i Bosanskom Grahovu, sudjelovali su i vatrogasci DVD "Korita" iz Bosanskog Grahova, koji su pokazali svoju opremu i demonstrirali rad pred polaznicima obuke, u sklopu koje su dijeljene i prikladne brošure.

Oglasi

NA VRH