ODLUKE Na sjednici održanoj u petak

Određena dva miliona maraka zdravstvenim ustanovama Livanjskog kantona

Usvojeno i o porodiljskim naknadama, kao i odluka o usvajanju Akcionog plana vezano za provođenje strategije razvoja kantona za period 2016.-2022.

Ale Kamber
01.06.2019 12:54

S jedne od ranijih sjednica

Vlada Livanjskog kantona je na sjednici održanoj u petak dala saglasnost na prijedlog odluke o raspodjeli milion KM u vidu finansijske podrške zdravstvenim ustanovama s područja Kantona, od čega je polovina namijenjena Kantonalnoj bolnici u Livnu, a ostatak domovima zdravlja s područja Kantona.

Vlada je usvojila i odluku o programu utroška sredstava podrške zdravstvenim ustanovama s područja Kantona, planiranih budžetom za 2019. godinu, također u iznosu od milion KM, u svrhu izmirenja povećanja neto satnice sa 2 KM na 2,24 KM, te za pokriće dijela povećanja koeficijenta za obračun plaća za ljekare, a na bazi potpisanih kolektivnih ugovora u 2018. godini. 

Vlada je usvojila još nekoliko odluka, među kojima i odluku o porodiljskim naknadama, te odluku o usvajanju Akcionog plana vezano za provođenje strategije razvoja Kantona za period 2016.-2022. Odobreno je i 4.075.000 KM Upravi za ceste LK za održavanje i rekonstrukciju kantonalnih cesta te 30.000 KM za finansiranje ekoloških udruženja u 2019. godini.

Komentari

NA VRH